• Biblia_Więź

Nie tylko litania luterańska

Redakcja

Jaki wpływ na rozwój polskiej pobożności, kultury i polskiego języka miał Marcin Luter i Reformacja?

  • Ewa Orłowska, Katarzyna Jabłońska – Chciałam być niewidoczna

Gwałt na Słowie

Ks. Andrzej Draguła

Co zrobić, gdy w homilii słyszymy nieprawdę, zło? Niestety zdarzają się choćby kazania antysemickie albo takie, w których wzywa się do nienawiści wobec wybranej grupy społecznej.

  • „Różaniec do granic”

Biskupi: Intencją „Różańca do granic” jest pokój na świecie

Redakcja

Polscy biskupi przewodniczyli modlitwom na rozpoczęcie akcji „Różaniec do Granic”. Mówili o tym, że inicjatywa nie jest zwykłym eventem i wymaga solidarności z potrzebującymi.

  • Franciszek z Asyzu_El Greco

Testament św. Franciszka z Asyżu

Redakcja

Kiedy Pan dał mi garstkę braci, nikt nie udzielał mi wskazówek, co powinienem czynić; natomiast sam Najwyższy objawił mi, że powinienem żyć według wzoru świętej Ewangelii. Ci zaś, którzy przychodzili przyjmować ten sposób życia, oddawali ubogim wszystko, co mogli posiadać. I nie chcieliśmy mieć niczego więcej.

  • Danyło Mowczan

Nowica – ikona to temat otwarty

Ewa Kiedio

W Krynicy-Zdroju trwa poplenerowa wystawa IX Międzynarodowych Warsztatów Ikonopisów w Nowicy. Rozmawiamy z organizatorami tych warsztatów, które bp Michał Janocha w książce „A piękno świeci w ciemności” wskazał jako jedno z najciekawszych środowisk związanych z ikoną.

W stronę światła góry Tabor

Maciej Biskup OP

Książkę „A piękno świeci w ciemności” można potraktować jako niezwykle przydatny podręcznik patrzenia na sztukę sakralną i sztukę w ogóle.

  • Bp Bronisław Dembowski_Więź

Kamyki w butach chrześcijanina

Zbigniew Nosowski

Działanie pewnych ludzi, którzy posługują się przymiotnikiem „chrześcijański” w życiu publicznym, nie zawsze daje dobry wpływ — mówił bp Bronisław Dembowski w rozmowie ze Zbigniewem Nosowskim.

  • Biblia, fałszywi prorocy

Teologia narodu bez teologii

Ks. Andrzej Draguła

Wizja Pawła Rojka porządkuje świat – a przynajmniej Polskę – według wewnętrznie spójnej logiki, która jednak w moim przekonaniu nie ma żadnego uzasadnienia w porządku objawionym, a w konsekwencji nie jest teologią.