• Barbara Skarga i Władysław Bartoszewski

Zniewaga człowieka – zniewagą Boga  

Barbara Skarga

Nadużywanie religijnych haseł w polityce Jan Paweł II nazywał „maską religijności”.

  • Marcin Luter

Marcin Luter i kościelna pedagogika strachu

Sebastian Duda

Za czasów Lutra augustianie szczególną uwagę zwracali na „grzechy cielesne”. Za dowód wyjątkowego upadku uważano w klasztorze samo spojrzenie na kobietę.

  • Uprzedzenia to grzech

Uprzedzenia są grzechem

Wojciech Żmudziński SJ

Odchodząc od konfesjonału z głową pełną uprzedzeń, dalej pozostajemy w grzechu. Nie dajmy się zniewolić etykietkom przyczepianym ludziom za grupową przynależność.

  • Ks. dr Krzysztof Grzywocz

Na początku był sens

Katarzyna Jabłońska

Jako spowiednik czy kierownik duchowy wychodzę z założenia, że początkiem i celem wszystkich doświadczeń jest sens – mówił ks. Krzysztof Grzywocz w rozmowie z Katarzyną Jabłońską.

  • Barcelona

Kronika rozwiązłych miast

Ks. Andrzej Draguła

Przyjaciele Hioba, którzy spieszą z „pociechą” i wyjaśnieniem, mają się dobrze. Już wiedzą, dlaczego zło uderzyło właśnie w mieszkańców Barcelony.

  • „Kazanie na Górze” Carla H. Blocha

Cisi

Anna Świderkówna

Jezusowe błogosławieństwo odnosi się do tych, którzy w świecie nie rozpychają się łokciami.

  • Wejście 83. Poznańskiej Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę

„Despacito” po Godzinkach

Ks. Andrzej Draguła

Czy przerabianie piosenek o namiętnej miłości na teksty religijne jest niestosowne?

  • Św. Edyta Stein, siostra Teresa Benedykta od Krzyża OCD.

Ks. Manfred Deselaers: Módlmy się za wstawiennictwem Edyty Stein o pokój

Redakcja

Edyta Stein, siostra Teresa Benedykta od Krzyża, została zabita z powodu swojego żydowskiego pochodzenia. Nie umierała z powodu wiary chrześcijańskiej, ale wraz z nią.