• Janusz Korczak, Więź

Janusz Korczak – mędrzec, który pokłonił się Dziecku

Jan Twardowski

Wyczuwało się przy nim marność frazesów i form nieistotnych. Tęskniło się za prostotą myśli, którą niosły ludziom jego pełne smutku i zadumy dobre oczy.

  • Żydzi ze Słomnik

Krzyk i cisza

Israel Gutman

Gotowość do uznania, że dzieje Polski nie są tylko łańcuchem heroizmu, ale niosą w sobie kartę krzywd wobec Żydów, jest egzaminem na drodze do lepszej przyszłości polskiego narodu.

  • Żydzi sprzątają na warszawskiej ulicy

Polacy – gapie Zagłady

Barbara Engelking

Wątły parawan ze Sprawiedliwych wśród Narodów Świata nie jest w stanie zasłonić ogromu podłości i zła, które dotknęło Żydów ze strony ich polskich sąsiadów.

  • „Szaniec”

Mogą żyć, byle nie u nas… Propaganda NSZ wobec Żydów

Szymon Rudnicki

Wojna nie zmieniła stosunku obozu narodowego do Żydów. Choć nie nawoływano bezpośrednio do ich zabijania, propaganda NSZ tworzyła sprzyjający temu klimat.

  • Tadeusz Konwicki, Fenomen Wilna

Tadeusz Konwicki: Fenomen Wilna

Tadeusz Konwicki

Wilno jest nie tylko polityczną, ale też duchową stolicą Litwy. To także jedna z duchowych stolic Polaków.

  • Julian Tuwim

Tuwim: człowiek zaczarowany?

Małgorzata Szotek-Ostrowska

Jednym ze źródeł dramatu Tuwima było poczucie odmienności. Ogromne znamię na lewym policzku oraz żydowskie pochodzenie czyniły z niego odmieńca. Stopniowo prowadziły do głębokiego wyobcowania.

  • abp Józef Życiński

Banalizacja barbarzyństwa

Abp Józef Życiński

Potrzeba, byśmy – w imieniu społeczności tych, którzy obojętnie patrzyli na śmierć swoich sąsiadów w Jedwabnem – powtórzyli krótkie Dawidowe: „Zgrzeszyłem wobec Pana”.

  • Jarosław Kaczyński

List organizacji żydowskich w sprawie spotkania z Jarosławem Kaczyńskim

Redakcja

16 sierpnia Jarosław Kaczyński spotkał się w Warszawie z przedstawicielami środowisk żydowskich w Polsce. Nie z tymi jednak, którzy przed kilkunastoma dniami wystosowali do niego list, obawiając się nasilenia postaw antysemickich.

  • Św. Edyta Stein, siostra Teresa Benedykta od Krzyża OCD.

Ks. Manfred Deselaers: Módlmy się za wstawiennictwem Edyty Stein o pokój

Redakcja

Edyta Stein, siostra Teresa Benedykta od Krzyża, została zabita z powodu swojego żydowskiego pochodzenia. Nie umierała z powodu wiary chrześcijańskiej, ale wraz z nią.

  • Jarosław Kaczyński

Żydzi proszą Jarosława Kaczyńskiego o wsparcie

Redakcja

Publikujemy list do prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego od Żydów z Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie i ze Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w Polsce.