Wrażliwość ofiar to barometr

Ewa Kusz

Rezygnacja Marie Collins z członkostwa w Papieskiej Komisji ds. Ochrony Małoletnich to ważny sygnał wyrażający wrażliwość ofiar wykorzystywania seksualnego.