• Obrady Sejmu za zamkniętymi drzwiami Sali Kolumnowej

Obywatel ma prawo do informacji

Jakub Halcewicz

Niezależnie od politycznej oceny wydarzeń ostatniej doby, trzeba uznać proponowane zmiany w organizacji pracy mediów w parlamencie za ograniczenie dostępu dziennikarzy do informacji niezbędnych im i obywatelom.

Nowe standardy debaty publicznej?

Ks. Andrzej Draguła

Przeczytałem w „Gazecie Wyborczej”, że wniesiono skargę do Trybunału Konstytucyjnego o zgodność art. 196, który penalizuje obrazę uczuć religijnych, z Konstytucją RP. Jednym z argumentów jest potencjalne ograniczenie debaty publicznej.