• Jan Paweł II, Henryk Jabłoński, Stefan Wyszyński

Karol Wojtyła papieżem – reakcje „Więzi”

Redakcja

W reakcji na wybór Karola Wojtyły na papieża 16 października 1978 r. redakcja „Więzi” napisała gratulacje i dodała do numeru miesięcznika najciekawsze jego myśli.

  • Biblia_Więź

Nie tylko litania luterańska

Redakcja

Jaki wpływ na rozwój polskiej pobożności, kultury i polskiego języka miał Marcin Luter i Reformacja?

  • Marsz_Niepodległości_Bohatyrowicze_Więź

Bohatyrowicze 2.0

Aleksandra Domańska

Co się stało z potomkami Bohatyrowiczów z „Nad Niemnem”. Przemaszerowali przez późniejsze nasze dzieje, a teraz ich rysy dostrzegłam w twarzach młodych ludzi idących w listopadowych marszach niepodległości, a potem w twarzach ich politycznych przedstawicieli.

  • „Więź” wyróżniona przez ZIPSE „Cyfrowa Polska”

„Więź” wyróżniona przez ZIPSE „Cyfrowa Polska”

Redakcja

„Za szerzenie wartościowych idei i inicjowanie ważnych społecznie debat” Zawiązek Importerów i Producentów Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego Branży RTV i IT ZIPSE „Cyfrowa Polska” przyznał „Więzi” wyróżnienie i 3 tys. zł.

  • Rodzina500+_Więź

Bilans programu 500+

Redakcja

O bilansie programu 500+ na łamach najnowszej „Więzi” rozmawiają ekonomiści, przedstawiciele dużych rodzin, socjologowie i politolodzy.

  • „Klient”

Odwaga jest kobietą?

Redakcja

Filmy Asghara Farhadiego są bardzo realistyczne, mają wręcz sznyt dokumentalny. I kipią emocjami.

  • Barykada_Teatr_Wielki_Powstanie_Więź

Teatr jako barykada

Szymon Spichalski

Społeczna sztuka, jaką jest teatr, balansuje na granicy estetyki i ideologii – a może oba te elementy się wzajemnie przenikają?

W stronę światła góry Tabor

Maciej Biskup OP

Książkę „A piękno świeci w ciemności” można potraktować jako niezwykle przydatny podręcznik patrzenia na sztukę sakralną i sztukę w ogóle.

  • Zbigniew Nosowski

500+: I politycznie, i społecznie

Zbigniew Nosowski

„Więź” nie wiąże się z żadnym ugrupowaniem politycznym. Owszem, na naszych łamach krytykujemy rządzących, ale dlatego, że w Polsce rządzonej przez PiS wartości istotne dla naszego środowiska są lekceważone. Wszystkie krytyczne uwagi pod adresem rządzących nie podważają jednak zalet programu 500+.

  • Julia Hartwig

Kwestia stylu

Jerzy Sosnowski

Nawet wstrząsający wiersz Julii Hartwig o żydowskich koleżankach, które pochłonęła Zagłada, napisany jest „ściszonym głosem”. Potworności nie przezwyciężymy patosem.