• Tadeusz Mazowiecki, Krzysztof Skubiszewski

Tablica upamiętniająca Mazowieckiego i Skubiszewskiego zostanie odsłonięta w Warszawie

Redakcja

Uroczyste odsłonięcie tablicy odbędzie się we wtorek, 19 grudnia, w południe przy ulicy Lewickiej 13/15, na ścianie budynku, w którym mieszkali obaj uhonorowani.

  • Tadeusz Mazowiecki

Ksiądz Wąsowicz przeprosił za obraźliwe słowa o Tadeuszu Mazowieckim

Redakcja

Ks. Jarosław Wąsowicz wykładał uczniom, że Tadeusz Mazowiecki walczył z bronią w ręku z „żołnierzami wyklętymi”. Po interwencji Wojciecha i Adama Mazowieckich ksiądz wystosował sprostowanie.

  • Tadeusz Mazowiecki, 1981 r.

Chrześcijaństwo a prawa człowieka

Tadeusz Mazowiecki

Chrześcijanin może walczyć o prawa człowieka lub służyć ich realizacji w różny sposób. Nie może tylko jednego: tam, gdzie istnieje przygniecenie wolności i godności ludzkiej i gdzie człowiek przeciw temu się prostuje – pozwalać sobie na gest Piłata.

  • Kardynał Karol Wojtyła

„Sprawa ta jest mi bliska”. List kard. Karola Wojtyły do Tadeusza Mazowieckiego

Redakcja

Chrześcijaństwo ma szczególnie wiele powodów, aby stawać się rzecznikiem praw człowieka w różnych sytuacjach dziejowych – pisał kard. Karol Wojtyła kilka miesięcy przed wyborem na papieża w liście do redaktora naczelnego „Więzi”.

  • Dietrich Bonhoeffer

Kilka zdań z Bonhoeffera

Sylwia Gawrysiak

„Naśladowanie” nie jest lekturą prostą ze względu na powracające pytania, które wwiercają się w duszę i obnażają kruchość przywiązania do Jezusa.

  • Karol Modzelewski

Przemiany „Solidarności”

Karol Modzelewski

Od pierwszych dni września 1980 roku dla większości dorosłych pracujących Polaków zaczęło się pierwsze w ich życiu doświadczenie wolności. Tego poczucia zbiorowego autorstwa nie pozwolono sobie odebrać przez całe 16 mie­sięcy legalnego istnienia związku.

  • Tadeusz Mazowiecki

Chrześcijanie wobec praw człowieka – sesja 40 lat później

Redakcja

W listopadzie 1977 roku odbyła się pamiętna sesja „Chrześcijanie wobec praw człowieka” zorganizowana przez Tadeusza Mazowieckiego. W czterdziestą rocznicę tamtego wydarzenia dyskusję przygotowują rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar, kwartalnik „Więź” i warszawski Klub Inteligencji Katolickiej.

  • „Czy zmieniać Konstytucję? Ustawy zasadnicze w Europie Środkowej”

Czy zmieniać Konstytucję?

Bartosz Bartosik

Zapraszamy na spotkanie z okazji czwartej rocznicy śmierci Tadeusza Mazowieckiego: „Czy zmieniać Konstytucję? Ustawy zasadnicze w Europie Środkowej”; które rozpocznie się w poniedziałek 6 listopada o godz. 16.30 w Centrum Konferencyjnym Zielna w Warszawie.

  • Tadeusz Mazowiecki

Nieprzyjęta uchwała Sejmu na 28. rocznicę powołania rządu Tadeusza Mazowieckiego

Redakcja

Posłowie Nowoczesnej wnieśli projekt uchwały „w sprawie uczczenia 28. rocznicy powołania rządu Tadeusza Mazowieckiego”. Sejmowa większość skierowała projekt do prac w komisji kultury i środków przekazu. Rocznica minęła. Poniżej publikujemy projekt w całości. Mazowiecki był założycielem „Więzi” i jej redaktorem naczelnym w latach 1958-1981.

  • Marcin Święcicki, Marek Safjan, Adam Strzembosz, Henryk Wujec, Andrzej Friszke

Adam Strzembosz i Henryk Wujec laureatami Nagrody Peryklesa

Redakcja

Statuetki odebrali w siedzibie Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie 9 września.