• Tadeusz Mazowiecki

Nieprzyjęta uchwała Sejmu na 28. rocznicę powołania rządu Tadeusza Mazowieckiego

Redakcja

Posłowie Nowoczesnej wnieśli projekt uchwały „w sprawie uczczenia 28. rocznicy powołania rządu Tadeusza Mazowieckiego”. Sejmowa większość skierowała projekt do prac w komisji kultury i środków przekazu. Rocznica minęła. Poniżej publikujemy projekt w całości. Mazowiecki był założycielem „Więzi” i jej redaktorem naczelnym w latach 1958-1981.

  • Marcin Święcicki, Marek Safjan, Adam Strzembosz, Henryk Wujec, Andrzej Friszke

Adam Strzembosz i Henryk Wujec laureatami Nagrody Peryklesa

Redakcja

Statuetki odebrali w siedzibie Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie 9 września.

  • Tadeusz Mazowiecki

Z Mazowieckim w Gnieźnie u prymasa Wyszyńskiego

Kazimierz Wóycicki

Z perspektywy czasu wydaje mi się, że prymas podczas spotkania w 1975 roku pobłogosławił Don Kichota, który tkwił w Tadeuszu.

  • Tadeusz Mazowiecki

Francja i Polska, katolicyzm i socjalizm

Jan Olaszek

Żeby o środowiskach katolików świeckich w PRL powiedzieć coś nowego, trzeba znaleźć oryginalną perspektywę. Piotrowi H. Kosickiemu się to udało.

  • Premier Polski Tadeusz Mazowiecki i kanclerz Niemiec Helmut Kohl podczas Mszy Pojednania

Kanclerz dwóch zjednoczeń

Robert Żurek

Helmut Kohl nie był herosem bez zmazy, lecz politykiem, któremu mimo licznych wad i ograniczeń udało się zrealizować kilka bardzo ważnych celów dla jego kraju i kontynentu.

  • Wiktor Woroszylski

Jak Woroszylskiemu skonfiskowano herbatę Lipton

Andrzej Friszke

Podjęcie współpracy z „Więzią” było decyzją odważną obu stron – redaktora naczelnego Tadeusza Mazowieckiego i autora – Wiktora Woroszylskiego.

  • Krzyżowa, Robert Żurek

Odwaga i pojednanie. Przesłanie Krzyżowej dla współczesnej Europy

Bartosz Bartosik

We wtorek 6 czerwca o godz. 18 w siedzibie warszawskiego Klubu Inteligencji Katolickiej odbędzie się wykład członka zespołu Laboratorium „Więzi” dr. Roberta Żurka pt. „Odwaga i pojednanie. Przesłanie Krzyżowej dla współczesnej Europy”. Zapraszamy na to wydarzenie.

  • Spinacz Mazowieckiego

Czy dialog jest możliwy? 90. urodziny Tadeusza Mazowieckiego

Bartosz Bartosik

Adam i Wojciech Mazowieccy oraz ks. Sławomir Szczepaniak z Lasek zapraszają 20 maja na godz. 10 do Domu Przyjaciół w Laskach na spotkanie pt. „Spinacz Mazowieckiego”, które będzie rozmową o perspektywach dialogu w polskiej rzeczywistości społeczno-politycznej. Wydarzenie odbędzie się z okazji 90. urodzin Tadeusza Mazowieckiego i 20. rocznicy uchwalenia konstytucji RP.

  • Tadeusz Mazowiecki

Jakiej Unii Europejskiej chcemy?

Tadeusz Mazowiecki

W Unii Europejskiej bardzo istotnego znaczenia nabrała zasada pomocniczości, która została inkorporowana do europejskiego prawa z katolickiej nauki społecznej.

  • Tadeusz Mazowiecki

Architekt wolnej Polski – spotkanie o Tadeuszu Mazowieckim w 90. rocznicę urodzin

Ewa Buczek

27 kwietnia o godz. 18.00 zapraszamy w imieniu organizatorów na spotkanie promocyjne książki „Architekt wolnej Polski”, wydanej z okazji 90. rocznicy urodzin Premiera Tadeusza Mazowieckiego. W spotkaniu udział wezmą: Prezydent RP Bronisław Komorowski, Andrzej Friszke, Aleksander Hall, Waldemar Kuczyński, Irena Lipowicz, Jacek Taylor, Henryk Woźniakowski, Mirosław Wyrzykowski, Maciej Zięba OP.