• Tadeusz Mazowiecki

Z Mazowieckim w Gnieźnie u prymasa Wyszyńskiego

Kazimierz Wóycicki

Z perspektywy czasu wydaje mi się, że prymas podczas spotkania w 1975 roku pobłogosławił Don Kichota, który tkwił w Tadeuszu.

  • Tadeusz Mazowiecki

Francja i Polska, katolicyzm i socjalizm

Jan Olaszek

Żeby o środowiskach katolików świeckich w PRL powiedzieć coś nowego, trzeba znaleźć oryginalną perspektywę. Piotrowi H. Kosickiemu się to udało.

  • Premier Polski Tadeusz Mazowiecki i kanclerz Niemiec Helmut Kohl podczas Mszy Pojednania

Kanclerz dwóch zjednoczeń

Robert Żurek

Helmut Kohl nie był herosem bez zmazy, lecz politykiem, któremu mimo licznych wad i ograniczeń udało się zrealizować kilka bardzo ważnych celów dla jego kraju i kontynentu.

  • Wiktor Woroszylski

Jak Woroszylskiemu skonfiskowano herbatę Lipton

Andrzej Friszke

Podjęcie współpracy z „Więzią” było decyzją odważną obu stron – redaktora naczelnego Tadeusza Mazowieckiego i autora – Wiktora Woroszylskiego.

  • Krzyżowa, Robert Żurek

Odwaga i pojednanie. Przesłanie Krzyżowej dla współczesnej Europy

Bartosz Bartosik

We wtorek 6 czerwca o godz. 18 w siedzibie warszawskiego Klubu Inteligencji Katolickiej odbędzie się wykład członka zespołu Laboratorium „Więzi” dr. Roberta Żurka pt. „Odwaga i pojednanie. Przesłanie Krzyżowej dla współczesnej Europy”. Zapraszamy na to wydarzenie.

  • Spinacz Mazowieckiego

Czy dialog jest możliwy? 90. urodziny Tadeusza Mazowieckiego

Bartosz Bartosik

Adam i Wojciech Mazowieccy oraz ks. Sławomir Szczepaniak z Lasek zapraszają 20 maja na godz. 10 do Domu Przyjaciół w Laskach na spotkanie pt. „Spinacz Mazowieckiego”, które będzie rozmową o perspektywach dialogu w polskiej rzeczywistości społeczno-politycznej. Wydarzenie odbędzie się z okazji 90. urodzin Tadeusza Mazowieckiego i 20. rocznicy uchwalenia konstytucji RP.

  • Tadeusz Mazowiecki

Jakiej Unii Europejskiej chcemy?

Tadeusz Mazowiecki

W Unii Europejskiej bardzo istotnego znaczenia nabrała zasada pomocniczości, która została inkorporowana do europejskiego prawa z katolickiej nauki społecznej.

  • Tadeusz Mazowiecki

Architekt wolnej Polski – spotkanie o Tadeuszu Mazowieckim w 90. rocznicę urodzin

Ewa Buczek

27 kwietnia o godz. 18.00 zapraszamy w imieniu organizatorów na spotkanie promocyjne książki „Architekt wolnej Polski”, wydanej z okazji 90. rocznicy urodzin Premiera Tadeusza Mazowieckiego. W spotkaniu udział wezmą: Prezydent RP Bronisław Komorowski, Andrzej Friszke, Aleksander Hall, Waldemar Kuczyński, Irena Lipowicz, Jacek Taylor, Henryk Woźniakowski, Mirosław Wyrzykowski, Maciej Zięba OP.

  • Zbigniew Nosowski

„Sam sobie się dziwię”. Tadeusz Mazowiecki o biskupie Kaczmarku

Zbigniew Nosowski

Artykuł Mazowieckiego o bp. Kaczmarku jest nie do obrony – wstydził się go i przepraszał za niego sam autor. Ale Kaczmarka potępiła wtedy nawet… Konferencja Episkopatu Polski.

  • 90. rocznica urodzin Tadeusza Mazowieckiego

Tadeusza Mazowieckiego potrzeba składania narodu

Redakcja

Z okazji 90. rocznicy urodzin Tadeusza Mazowieckiego redakcja kwartalnika „Więź” zorganizowała debatę „Siła spokoju. Jakiego przywództwa Polacy potrzebują?”.