• Prof. Elżbeta Tarkowska

Nauka zaangażowana społecznie, czyli praktykowanie myśli Elżbiety Tarkowskiej

Bartosz Bartosik

Międzynarodowy Ruch ATD Czwarty Świat i „Więź” zapraszają na spotkanie warsztatowe poświęcone myśli prof. Elżbiety Tarkowskiej. Odbędzie się ono 27 września o godz. 17.30 w redakcji „Więzi”.

  • Lech Wałęsa

Lech Wałęsa pod sąd?

Andrzej Friszke

Dokumenty wskazują jednoznacznie na uczciwość Wałęsy jako przywódcy „Solidarności”. Oskarżanie go dziś o agenturalność jest podłym oszczerstwem i dowodem nikczemności.

  • Lech Wałęsa

Ocena prawna działalności Lecha Wałęsy. Dokument MSW z 1983 r.

Redakcja

„L. Wałęsa w ostatnim okresie systematycznie podejmuje działania godzące w porządek prawny PRL” – czytamy w tajnej ocenie prawnej, sporządzonej dla gen. Wojciecha Jaruzelskiego w MSW w 1983 roku.

  • ks. Jerzy Popiełuszko

Jerzy Popiełuszko i pamięć o europejskim rodowodzie

Stefan Frankiewicz

W niezgodzie na przemoc zawarty jest świat wartości, który łączył księdza z większością rodaków.

  • Dziedzictwo Jana Pawła II i Solidarności

Konkurs „Dziedzictwo Jana Pawła II i Solidarności”

Bartosz Bartosik

Fundacja Służby Rzeczypospolitej zaprasza do udziału w konkursie na najlepszą pracę studencką dotyczącą dziedzictwa Jana Pawła II i/lub Solidarności. Zwycięzca otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 10 000 zł, a jego praca doczeka się publikacji lub wystawy – stosownie do jej formy. „Więź” jest patronem medialnym konkursu.

  • Kard. Kazimierz Nycz

Kard. Nycz: wydarzenia Sierpnia ’80 są wzorem do rozwiązywania współczesnych polskich problemów

Redakcja

Nie jest uczciwą rzeczą oceniać ludzi tamtego czasu według dzisiejszej wiedzy – mówi kard. Kazimierz Nycz w rozmowie z KAI.

  • Wnętrza budynku Sejmu w Warszawie, koniec lat 60

Czy w Polsce możliwe jest pojednanie?

Redakcja

O potrzebie pojednania i możliwościach politycznego kompromisu redakcja „Więzi” rozmawiała w 2000 roku ze Zbigniewem Romaszewskim, Bronisławem Komorowskim, Mirosławem Czechem i Zbigniewem Siemiątkowskim.

  • Msza św. na Stadionie Dziesięciolecia i transparenty „Solidarności”

„Solidarność” – domena publiczna

Jakub Halcewicz

Marzy mi się, że podobnie jak kiedyś Wałęsa odebrał znaczek „Solidarności” „Gazecie Wyborczej”, w końcu my, naród, odbierzemy ten znaczek związkowi zawodowemu „Solidarność”.

  • Uchodźcy

Włoski duchowny krytykuje kraje Grupy Wyszehradzkiej za brak solidarności

Redakcja

Propozycja Grupy Wyszehradzkiej, by zamknąć włoskie porty przed uchodźcami, to odmowa dostrzeżenia i akceptacji rzeczywistości.

  • Rada Europejska, Donald Tusk

Unii Europejskiej widoki na przyszłość

Piotr Buras

Problemy dotyczące migracji i uchodźców rzutować będą na relacje między państwami członkowskimi Unii Europejskiej we wszystkich ważnych sprawach.