• Marcin Luter

Marcin Luter i kościelna pedagogika strachu

Sebastian Duda

Za czasów Lutra augustianie szczególną uwagę zwracali na „grzechy cielesne”. Za dowód wyjątkowego upadku uważano w klasztorze samo spojrzenie na kobietę.

  • Benedykt XVI

Boski eros w ujęciu Benedykta XVI

Ksawery Knotz OFMCap

Dla Benedykta XVI eros nie musi być definiowany jako siła wymagająca oczyszczenia. Istnieje także eros Boski, który jest namiętny, ale całkowicie czysty i kochający.