• Ks. Artur Kaproń

(Nie)męskie ciało księdza

Ks. Andrzej Draguła

Bardziej chyba niż ksiądz kulturysta gorszą duchowni fizycznie zaniedbani, którym zamiast piwa, pizzy i telewizora przydałby się niejeden trening, bieg albo basen. Ksiądz kulturysta jest jeden, a tych fizycznie zaniedbanych są tysiące. Często – niestety – idzie to w parze z zaniedbaniem intelektualnym. 

  • Marcin Luter

Marcin Luter i kościelna pedagogika strachu

Sebastian Duda

Za czasów Lutra augustianie szczególną uwagę zwracali na „grzechy cielesne”. Za dowód wyjątkowego upadku uważano w klasztorze samo spojrzenie na kobietę.

  • Benedykt XVI

Boski eros w ujęciu Benedykta XVI

Ksawery Knotz OFMCap

Dla Benedykta XVI eros nie musi być definiowany jako siła wymagająca oczyszczenia. Istnieje także eros Boski, który jest namiętny, ale całkowicie czysty i kochający.