• Bez niezawisłych sędziów członkostwo w Unii traci moc

Bez niezawisłych sędziów członkostwo w Unii traci moc

Eugène Chapelier

Jarosław Kaczyński, z wykształcenia prawnik, musi to rozumieć. Dla dobra Unii i Polski Komisja Europejska musi się mieszać w „nieswoje sprawy”.

  • Premier Beata Szydło i minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro

Należy walczyć o każdy cal sprawiedliwości

Małgorzata Gersdorf

Trzeba pokazywać, że jesteśmy w opozycji przeciwko spychaniu demokratycznego państwa z niezawisłymi sędziami w niebyt. Nie wolno się bać.

  • Krok Miłosierdzia, Więź

9. Więźniów pocieszać: Cuda za kratami

(K)rok Miłosierdzia

Myślę, że większość więźniów ma pragnienie zmiany. Taka tęsknota za rodziną, za dziećmi jest mocno obecna. Znam wiele osób, które w więzieniu codziennie modlą się koronką do Bożego Miłosierdzia. Inne słuchają transmisji Mszy św. lub jakiejś konferencji duchowej – mówi ks. Józef Krawiec.

  • Krok Miłosierdzia, Więź

6. Wątpiącym dobrze radzić: Prawnik Dobra Rada

(K)rok Miłosierdzia

Fundatorzy Academia Iuris od początku cel swojego działania formułowali dwojako: „Niesienie pomocy najuboższym poprzez organizowanie punktów bezpłatnej pomocy prawnej oraz propagowanie etycznych zasad wykonywania zawodu prawnika” – pisze Ewa Karabin.

Arcybiskup przed sądem

Ewa Kiedio

O tym, że udawanie się ze sprawą do sądu jest ostatecznością, którą powinny poprzedzić najzwyklejsze ludzkie rozmowy i próby porozumienia, przypominać chyba nie trzeba. Sytuacja odwrotna dowodzi, że żyjemy w społeczeństwie, w którym normalne relacje uległy zniszczeniu, a zaufanie międzyludzkie jest dramatycznie niskie.

O ateistycznej dewocji, czyli co ma Sąd Najwyższy do sakramentu chorych

Ks. Andrzej Draguła

Sąd Najwyższy zajął się ostatnio sakramentami Kościoła katolickiego, a dokładnie jednym – sakramentem namaszczenia chorych (według sądu: ostatniego namaszczenia). Powodem było udzielenie tegoż sakramentu choremu będącemu w śpiączce farmakologicznej, który to chory okazał się osobą niewierzącą.

Niech sczezną (pseudo)artyści!

Ks. Andrzej Draguła

Polska jest krajem artystów. I wcale nie myślę tutaj o artystach dawnych, ale o współczesnych. Aktualnie obserwujemy wysyp artystów. I to od razu artystów znanych, choć często nie podejrzewalibyśmy ich o artyzm.