• Leszek Kołakowski w 1971 r.

W partii utajony antysemityzm był widoczny od początku

Leszek Kołakowski

Rzadko się zdarza, bym miał poczucie, iż mam cokolwiek nowego do powiedzenia, a wstydzę się powtarzać rzeczy zbyt dobrze znane – pisał Leszek Kołakowski w liście do Jerzego Giedroycia w 1975 roku.

  • Zbyszek Godlewski, Grudzień 1970

PRL dla krytycznego czytelnika

Jerzy Sosnowski

Lektura pasjonującej, to znaczy kontrowersyjnej, rozmowy Karola Modzelewskiego i Andrzeja Werblana o Polsce Ludowej pozwala spojrzeć na PRL jak na obiekt nieodwołanie zamkniętej historii.

  • Stanisław Piotrowicz w Sejmie 29 listopada

Piotrowicz i odkupienie win

Ks. Andrzej Draguła

Bez żalu nie będzie chęci zmiany czy poprawy. A życie społeczne domaga się jeszcze jednego – sprawiedliwości.