• Jan Józef Lipski, 1980 r.

Czym był KOR

Jan Józef Lipski

Prace Komitetu Obrony Robotników trwały 5 lat, z małą nawiązką. Stworzyły one nową sytuację w kraju, były niezbędnym etapem do powstania „Solidarności”. Sukces był możliwy z paru powodów.

  • Stefan Kisielewski

Umarła klasa. Wspomnienie o Stefanie Kisielewskim

Marek Zieliński

Ukrywał swoje zasady pod lekką formą felietonowego dowcipnisia, ale przecież co chwila prawda, uczciwość, dobroć i rzetelność jego sumienia wyzierały na zewnątrz.

  • Kazimierz Moczarski

Nikt nie mógłby powiedzieć, że nasze życie było nudne

Redakcja

Tęsknota do Ciebie jest zawsze mi obecnym przyjacielem – pisał Kazimierz Moczarski z więziennej celi do żony. Wierz mi, kochaj i myśl o naszej przyszłości – zalecała Zofia.

  • „Życie tak nas głupio rozłącza..."

Miłość w listach więziennych wyrażona

Redakcja

To, że oboje siedzimy w więzieniu jest niczem wobec uczucia, jakie nas łączy – pisali do siebie Zofia i Kazimierz Moczarscy, ofiary represji PRL.

  • Lech Wałęsa

Lech Wałęsa pod sąd?

Andrzej Friszke

Dokumenty wskazują jednoznacznie na uczciwość Wałęsy jako przywódcy „Solidarności”. Oskarżanie go dziś o agenturalność jest podłym oszczerstwem i dowodem nikczemności.

  • Lech Wałęsa

Ocena prawna działalności Lecha Wałęsy. Dokument MSW z 1983 r.

Redakcja

„L. Wałęsa w ostatnim okresie systematycznie podejmuje działania godzące w porządek prawny PRL” – czytamy w tajnej ocenie prawnej, sporządzonej dla gen. Wojciecha Jaruzelskiego w MSW w 1983 roku.

  • Henryk Wujec

„Sumienie wyganiało mnie do Ursusa”. Laudacja dla Henryka Wujca

Andrzej Friszke

„Cierpienia, których tak wielu teraz doświadcza, staną się, nie wątpię w to, zaczynem przyszłej duchowej naprawy, wewnętrznego odrodzenia się naszej ojczyzny” – pisał Wujec do prymasa w 1982 roku.

  • Msza św. na Stadionie Dziesięciolecia i transparenty „Solidarności”

„Solidarność” – domena publiczna

Jakub Halcewicz

Marzy mi się, że podobnie jak kiedyś Wałęsa odebrał znaczek „Solidarności” „Gazecie Wyborczej”, w końcu my, naród, odbierzemy ten znaczek związkowi zawodowemu „Solidarność”.

  • Tadeusz Mazowiecki

Z Mazowieckim w Gnieźnie u prymasa Wyszyńskiego

Kazimierz Wóycicki

Z perspektywy czasu wydaje mi się, że prymas podczas spotkania w 1975 roku pobłogosławił Don Kichota, który tkwił w Tadeuszu.

  • Strajkujący i strajkowe dekoracje murów Stoczni Gdańskiej im. Lenina

Tajemnica sukcesu Sierpnia

Piotr Sztompka

„Bunt” Anny Machcewicz to protest przeciwko zafałszowywaniu historii, kreowaniu nowych herosów i spychaniu w cień wydarzeń tamtych wielkich dni.