• Jerzy Zawieyski

„Wierzę, że chodzi w tym bałaganie o Polskę”. Jerzy Zawieyski jako polityk

Zbigniew Nosowski

Jerzy Zawieyski – pisarz, bliski przyjaciel prymasa Wyszyńskiego, członek Rady Państwa PRL. Był bardziej politykiem czy literatem? Bardziej postacią tragiczną czy inspirującą?

  • Św. Stanisław

Politycy w zakrystii – dyskusja

Bartosz Bartosik

Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego zaprasza na dyskusję „Politycy w zakrystii” nt. relacji państwo-Kościół. Wśród gości ks. Andrzej Draguła z redakcji „Więzi”.

  • Berliner Dom

Niemiecka wizja odświatowienia Kościoła

Tomasz Kycia

Kościół w Niemczech – zarówno hierarchia jak i świeccy – wydaje się ostatnio jakby spłoszony, pełen lęku przed tym, jak zostanie oceniony w debatach społeczno-politycznych. Brakuje mu dobrej komunikacji i dialogu ze światem, ale bez rezygnacji z własnych przekonań.

  • Uroczystości pogrzebowe Danuty Siedzikówny „Inki” i Feliksa Selmanowicza „Zagończyka” 28 sierpnia w Gdańsku

Przyzwolenie jest!

Ks. Andrzej Luter

Czy ktoś, kto choć trochę wierzy, odrobinę zaledwie – może krzyczeć po eucharystii: „Śmierć wrogom ojczyzny”? Powiedzieć o takiej postawie: pogaństwo – byłoby obrażaniem pogan.

  • Donald Tusk, Martin Schulz i Jean-Claude Juncker podczas ceremonii przyznania Nagrody Karola Wielkiego 6 maja w Watykanie

Unia Europejska potrzebuje autorytetu papieża?

Marta de Zuniga

Czy walka z pochodem radykałów doprowadzi do zbliżenia chrześcijaństwa z europejską polityką, która od czasów oświecenia stara się iść własną drogą?

  • Uroczyste obrady Zgromadzenia Narodowego 15 kwietnia w Poznaniu

Nadszedł czas na głos Kościoła

Ks. Artur Stopka

Coraz częściej słychać głosy zawodu: w sytuacji pogłębiającego się konfliktu, rozdzierającego Polaków na dwa wrogie plemiona, Kościół niemal całkowicie milczy.

Kościół musi wystawać. Ale jak?

Zbigniew Nosowski

„Kościół jest, w założeniu, instytucją wystającą poza każdy czas” – mówił Krzysztof Michalski w ważnym wywiadzie dla „Gazety Wyborczej” w 2010 r. – „instytucją, która chce być niewygodna, instytucją, która nie pozwala nam poczuć się w domu, u siebie w czasie, jaki przeżywamy; bo przecież (głosi), jesteśmy nie z tego świata, nie tu jest nasz dom. Kościół nie powinien więc gonić za »duchem czasu« (czy raczej za tym, co intelektualiści za takiego ducha uważają). Stąd też naturalne napięcie między tym, co Kościół ma do powiedzenia o człowieku, a czasem, w którym to mówi”.

Trzy tezy o polityce i Kościele

Ks. Andrzej Draguła

Wydarzenia dni ostatnich znów sprowokowały do dyskusji o związkach Kościoła z polityką, bezpośrednim zaangażowaniem w nią Kościoła hierarchicznego czy nawet księży wymienianych de nomine. Tym razem dostało się tym kojarzonym – słusznie czy niesłusznie – z Platformą Obywatelską, ale przecież można by także ułożyć listę księży, co „kapelanują” Prawu i Sprawiedliwości.

O polityce, zbawieniu i królu Teodoryku

Ks. Andrzej Draguła

Zauważyłem, że ostatnio red. Jan Turnau z „Gazety Wyborczej” z dużym upodobaniem sięga do mej książeczki pt. „Czy Bóg nas kusi? 55 pytań o wiarę”, by się mną podeprzeć przy wyrażaniu swojej opinii o świecie. Tydzień temu było o in vitro, dzisiaj o demokracji, polityce i mariażu Kościoła z partiami.

O (nie)podobieństwie, Cezarze i synodzie

Ks. Andrzej Draguła

Wypowiedź Jezusa, który wzywa, by cesarzowi oddać to co cesarskie (Mt 22, 21) jest najczęściej interpretowana w kontekście politycznym i cytuje się ją powszechnie, gdy mowa o rozdzieleniu Kościoła od państwa, odseparowaniu porządku boskiego od porządku ludzkiego. Wydaje się jednak, że słowa Jezusa mają głębsze znaczenie, że stały się pretekstem, by powiedzieć coś bardzo ważnego.