• Zbyszek Godlewski, Grudzień 1970

PRL dla krytycznego czytelnika

Jerzy Sosnowski

Lektura pasjonującej, to znaczy kontrowersyjnej, rozmowy Karola Modzelewskiego i Andrzeja Werblana o Polsce Ludowej pozwala spojrzeć na PRL jak na obiekt nieodwołanie zamkniętej historii.

  • Uroczystość 30. rocznicy pacyfikacji Kopalnia Węgla Kamiennego „Wujek”

Bodyguard stanu wojennego

Tomasz Chlebowski

Do moich zadań należało „holowanie” ukrywającego się Zbyszka Bujaka na różne zajęcia. Podstawową zasadą było „bezpieczeństwo ponad wszystko”.

  • Maciej Bednarkiewicz

Zawsze niósł pomoc potrzebującym. Śp. mec. Maciej Bednarkiewicz

Paweł Kądziela

Odszedł wybitny prawnik, od 1989 prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, wcześniej obrońca w procesach politycznych. Jego 6-miesięczne aresztowanie w 1984 r. to jedyny w PRL przypadek uwięzienia adwokata z przyczyn politycznych.