• Jan Paweł II, Henryk Jabłoński, Stefan Wyszyński

Karol Wojtyła papieżem – reakcje „Więzi”

Redakcja

W reakcji na wybór Karola Wojtyły na papieża 16 października 1978 r. redakcja „Więzi” napisała gratulacje i dodała do numeru miesięcznika najciekawsze jego myśli.

  • Zbigniew Nosowski

Sumienie, czyli godność. Edytorial (wiosna 2017)

Zbigniew Nosowski

Mówić o sumieniu to mówić o godności człowieka, o tym, że osoba ludzka jest więcej niż tylko egzemplarzem gatunku.