• Przesiedleńcy Niemieccy

Oczy człowieka. Wojna, migracja, pamięć

Ks. Andrzej Draguła

Uważam, że jedną z przyczyn obojętności na problem uchodźców jest fakt, że nie mamy już osobistego doświadczenia wojny. „Śmierć wrogom ojczyzny” może niechybnie stać się własną śmiercią. Nie daj, Boże, by była nam potrzebna wojna, aby to zrozumieć.

  • Dietrich Bonhoeffer

Kilka zdań z Bonhoeffera

Sylwia Gawrysiak

„Naśladowanie” nie jest lekturą prostą ze względu na powracające pytania, które wwiercają się w duszę i obnażają kruchość przywiązania do Jezusa.

  • Kanclerz Angela Merkel

Niemcy po wyborach w soczewce polskich złudzeń

Łukasz Kobeszko

Polscy publicyści powinni podjąć poważną refleksję nad przyszłością relacji Warszawa-Berlin, a nie manifestować – w gruncie rzeczy niezrozumiałe – zadowolenie z powodu osłabienia dotychczas stabilnego systemu politycznego RFN.

  • Frauke Petry

Przedstawiciele religijni zaniepokojeni sukcesem Alternatywy dla Niemiec

Redakcja

W Bundestagu będzie reprezentowana partia, która w swoich szeregach toleruje skrajnie prawicowe ideały i podżega przeciwko mniejszościom w naszym kraju – oświadczył przewodniczący Centralnej Rady Żydów w Niemczech Josef Schuster.

  • Rząd Prawa i Sprawiedliwości

Winfried Lipscher: pojednanie nigdy się nie kończy

Rafał Żytyniec

Temat reparacji jest podnoszony, by obecny polski rząd mógł utrzymać się u władzy. Jeśli rządząca ekipa jest faktycznie tak wierząca, to niech się weźmie za lekturę listu biskupów polskich do niemieckich, a nie podnosi kwestie dawno zamknięte – mówi Winfried Lipscher, niemiecki teolog i działacz katolicki.

  • Premier Polski Tadeusz Mazowiecki i kanclerz Niemiec Helmut Kohl podczas Mszy Pojednania

Uczyć się od Polaków i Niemców?

Jörg Lüer

W relacjach polsko-niemieckich konieczne było wzięcie pod uwagę potężnej asymetrii odpowiedzialności za historię przemocy. Zmierzenie się z pytaniem o własną winę stanowiło warunek konieczny do pojednania.

  • Premier Beata Szydło i kanclerz Angela Merkel

Niemcy zaostrzają język

Piotr Buras

Do niedawna Angela Merkel i spora część niemieckich elit uważały, że niemiecka krytyka sytuacji w Polsce będzie działać destabilizująco na Unię. Teraz, przed wyborami, górę bierze odwrotne przekonanie.

  • Grass i Huelle: Danzig/Gdańsk

Grass i Huelle: Danzig/Gdańsk

Redakcja

Litera­tura dopiero wówczas spotka się znów z większym zainteresowaniem, kie­dy problematykę współczesności uczyni swoim tematem – mówił Günter Grass w 1991 roku w rozmowie z Pawłem Huellem. Dla mnie najistotniejsze jest to, że literatura powinna bronić swojej autonomii – przyznawał natomiast autor „Weisera Dawidka”.

  • Konferencja Episkopatu Polski

Apel biskupów o podtrzymanie dobrych relacji polsko-niemieckich

Redakcja

W opublikowanym w piątek apelu polscy hierarchowie wzywają, by na płaszczyźnie roztropnej dyplomacji „podtrzymać z trudem osiągnięte zaufanie”.

  • Pierwsza rocznica wybuchu II wojny światowej

Jak spojrzeć sobie w oczy, gdy wypowiedziało się wojnę?

Marcin Cielecki

Do dwóch podstawowych pojęć używanych w opisie każdej wojny – „zwycięzcy” i „pokonani” – Niemcy dodali jeszcze jedno: „ofiary”. I uznali, że to właśnie oni padli ofiarą drugiej wojny światowej.