• Premier Wielkiej Brytanii Theresa May i przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk

Jak odpowiedzieć na kryzys Unii Europejskiej

Niemiecka Komisja Justitia et Pax

Projekt europejski wymaga nowego uzasadnienia. Zanik wewnątrzeuropejskiej solidarności niesie ze sobą wręcz niebezpieczeństwo rozpadu jedności Europy.  

  • Benedykt XVI

Otworzyć dziedziniec pogan

Marek Zając

Do współczesnych pogan Benedykt XVI wychodzi nie z aktem wypowiedzenia wojny, ale z zaproszeniem do dialogu o poszukiwaniu prawdy i Boga. Nie należy z nimi walczyć, trzeba z nimi poszukiwać.