• Benedykt XVI

Otworzyć dziedziniec pogan

Marek Zając

Do współczesnych pogan Benedykt XVI wychodzi nie z aktem wypowiedzenia wojny, ale z zaproszeniem do dialogu o poszukiwaniu prawdy i Boga. Nie należy z nimi walczyć, trzeba z nimi poszukiwać.

  • Abp Paglia

Liturgia: ku Bogu, czyli w głąb

Ks. Andrzej Draguła

Kard. Sarah zaproponował, aby księża znów zaczęli odprawiać Mszę skierowani twarzą „na wschód”, a nie do wiernych. Zacząć jednak należałoby od ponownego odkrycia liturgicznej symboliki.