• Jerzy Turowicz

Jerzego Turowicza droga przez epoki

Andrzej Friszke

Pragnął oddzielić katolicyzm od ideologii politycznych, zwłaszcza nacjonalizmu. Pisał, że dekomunizacja to przede wszystkim odbudowa demokracji i państwa prawa.

  • Papież Benedykt XVI

Zrozumieć nowość. Benedykt XVI wobec II Soboru Watykańskiego

Zbigniew Nosowski

Dla Benedykta XVI oczywista jest konieczność zmian w Kościele. Właśnie połączenie ciągłości i nieciągłości jest dla niego prawdziwą reformą.