Wielka Sobota. Także milczenie mówi

Wiesław Dawidowski OSA

Przeżywając zstąpienie Jezusa do piekieł, myślę o wszystkich ludziach, którzy zostali dotknięci przez grzech i przemoc tam, gdzie oczekiwali miłości i troski.