• Benedykt XVI

Boski eros w ujęciu Benedykta XVI

Ksawery Knotz OFMCap

Dla Benedykta XVI eros nie musi być definiowany jako siła wymagająca oczyszczenia. Istnieje także eros Boski, który jest namiętny, ale całkowicie czysty i kochający.

  • Benedykt XVI

Otworzyć dziedziniec pogan

Marek Zając

Do współczesnych pogan Benedykt XVI wychodzi nie z aktem wypowiedzenia wojny, ale z zaproszeniem do dialogu o poszukiwaniu prawdy i Boga. Nie należy z nimi walczyć, trzeba z nimi poszukiwać.

  • Papież Benedykt XVI

Zrozumieć nowość. Benedykt XVI wobec II Soboru Watykańskiego

Zbigniew Nosowski

Dla Benedykta XVI oczywista jest konieczność zmian w Kościele. Właśnie połączenie ciągłości i nieciągłości jest dla niego prawdziwą reformą.

  • XX Dzień Judaizmu, Gądecki, Schudrich

Przesłanie na XX Dzień Judaizmu w Kościele

Redakcja

Religia żydowska jest wobec chrześcijaństwa nie „rzeczywistością zewnętrzną, lecz czymś wewnętrznym”, a „nasz stosunek do niej jest inny aniżeli do jakiejkolwiek innej religii” – piszą w przesłaniu na XX Dzień Judaizmu polscy biskupi.

  • Premier Beata Szydło w Parlamencie Europejskim

Europa jako polskie zadanie

Kazimierz Michał Ujazdowski

Błędem byłoby poczucie wyższości Polaków wobec narodów Europy Zachodniej. Twórcza polityka nastawiona jest nie na piętnowanie zła, lecz wspieranie dobra.

  • Benedykt XVI

Skostniałe struktury Kościoła

Tomasz Kycia

W książce „Ostatnie rozmowy” Benedykt XVI powtórzył krytyczną diagnozę stanu Kościoła w swojej ojczyźnie. Jak reagują na to niemieccy katolicy?

  • Berliner Dom

Niemiecka wizja odświatowienia Kościoła

Tomasz Kycia

Kościół w Niemczech – zarówno hierarchia jak i świeccy – wydaje się ostatnio jakby spłoszony, pełen lęku przed tym, jak zostanie oceniony w debatach społeczno-politycznych. Brakuje mu dobrej komunikacji i dialogu ze światem, ale bez rezygnacji z własnych przekonań.

  • „Pragnienie pokoju”

Asyż – miasto pokoju

Bartosz Bartosik

30 lat po przełomowej inicjatywie Jana Pawła II przywódcy religijni z całego świata ponownie zjeżdżają się do Asyżu, aby modlić się o pokój. A na ich czele papież Franciszek.

Dwaj Mesjasze

Ewa Kiedio

Mamy do zadania sobie pytanie: czego oczekujemy po Jezusie z Nazaretu? Czy nie przypisaliśmy Mu zbioru cech, które prędzej znaleźlibyśmy właśnie u Barabasza?

  • Adrian Głębocki (1833-1905), „Pokłon Trzech Króli”

Pięćdziesiątka Trzech Króli

Ks. Andrzej Draguła

Historia królów i wszystkich innych, którzy są „zamieszani” w historię Jezusa, mówi nam, że na odnalezienie Boga nigdy nie jest ani za wcześnie, ani za późno.