• Islam

Miłosierdzie a islam

Agata Skowron-Nalborczyk

W Koranie znaleźć można wskazanie, że ludzie mają być miłosierni wobec siebie nawzajem i jest to warunek dostąpienia przez nich Bożego miłosierdzia.

  • Gospodarstwo tatarskie

Islam w Polsce

Agata Skowron-Nalborczyk

Pierwsze kontakty Polski z islamem sięgają XIII w., gdy od południowego wschodu pojawiły się oddziały najeźdźców – Mongołów. Na terenie samej Polski muzułmanie obecni są od ponad 600 lat.

  • Mekka

Podstawy islamu

Agata Marek

Słowo islam znaczy po arabsku „poddanie się Bogu”. Aby być muzułmaninem, trzeba wierzyć w podstawowe dogmaty islamu, przekazane ludziom przez Boga za pośrednictwem proroków i wysłanników oraz wykonywać ściśle określone rytualne obowiązki.

  • XX Dzień Judaizmu, Gądecki, Schudrich

Przesłanie na XX Dzień Judaizmu w Kościele

Redakcja

Religia żydowska jest wobec chrześcijaństwa nie „rzeczywistością zewnętrzną, lecz czymś wewnętrznym”, a „nasz stosunek do niej jest inny aniżeli do jakiejkolwiek innej religii” – piszą w przesłaniu na XX Dzień Judaizmu polscy biskupi.

  • Fragment podręcznika do katechezy dla uczniów trzeciej klasy

Krzyżówka „Żydzi wydali Jezusa”

Ks. Grzegorz Michalczyk

„Żydzi pozostają umiłowanymi dla Boga” – uczy Kościół rzymskokatolicki. „Żydzi wydali Jezusa” – uczy podręcznik do katechezy dla ośmiolatków. 

  • Franciszek w Asyżu

Potrzeba „małych Asyży”

Sławomir Jacek Żurek

Po pontyfikacie Jana Pawła II bardzo ważna jest kontynuacja strategii przeciwstawiania się antyjudaizmowi, antysemityzmowi i każdej nienawiści religijnej i rasowej.

  • Sobór Watykański II

Bóg wybrał ryzyko wolności

Redakcja

Deklaracja o wolności religijnej mówi o wolności religijnej wszystkich, a nie o wolności religijnej chrześcijan. Innymi słowy: i mniejszość katolicka w kraju muzułmańskim, i mniejszość muzułmańska w kraju o większości katolickiej powinny mieć prawo do swobodnego istnienia i działania – mówił o. Jan Andrzej Kłoczowski OP w rozmowie ze Zbigniewem Nosowskim i Teresą Terczyńską.

  • „W duchu Asyżu”

Miasto dwóch Franciszków

Bartosz Bartosik

„Jedynie pokój jest święty, nigdy wojna!” – tymi słowami papież Franciszek wywołał w Asyżu gromki aplauz podczas ceremonii zamykającej międzyreligijne spotkanie modlitewne w intencji pokoju.