• Ks. Andrzej Draguła, Laboratorium Więzi

Europejska kulturowa urawniłowka prowadzi do radykalizacji postaw

Ks. Andrzej Draguła

W Szwajcarii uczniowie wyznania muzułmańskiego zostali zobowiązani do dostosowania się do europejskich zwyczajów, nawet jeśli będzie to stało w sprzeczności z ich zasadami religijnymi.

  • Abraham Skórka

Rabin i pieśń partyzantów

Tomasz Dostatni OP

Takich dożyliśmy czasów, że rabin z papieżem wymieniają sobie mejle, a my możemy być uczestnikami ich rozmowy, która również nas dotyczy.

  • Monika Krajewska, „Wiatr i las”, 2014

Monika Krajewska – misterne i misteryjne

Ewa Kiedio

Wycinanki z papieru kojarzą się pewnie z zajęciami plastycznymi w przedszkolu oraz z folklorem łowickim czy kurpiowskim. Mniej znane są u nas wycinanki żydowskie – sztuka ściśle związana z religią.

  • Międzynarodowa konferencja "Inny w żydowskiej i katolickiej tradycji: Uchodźcy w obecnym świecie"

Żydzi i katolicy o uchodźcach

Stanisław Krajewski

Wbrew trudnej historii Kościół katolicki jest obecnie jednym z najlepszych sojuszników dla Żydów. I nie wydaje się to koniunkturalne.

Dialog nie dla hobbystów

Zbigniew Nosowski

Wizyta papieża w synagodze spowszedniała – taki można wyciągnąć wniosek z niewielkiego zainteresowania wydarzeniem z 17 stycznia 2016 r. Choć to dopiero trzeci raz na przestrzeni dwudziestu wieków biskup Rzymu przekroczył próg synagogi mieszczącej się po drugiej stronie Tybru, nie widzimy już w tym fakcie nic nadzwyczajnego.

  • Tomáš Halík

Europa chrześcijańska i oświecona

Bartosz Bartosik

Autokrytyczne chrześcijaństwo i autokrytyczny humanizm laicki potrzebują siebie nawzajem, by pozbywać się własnych wypaczeń. Wzajemna współpraca tych dwóch paradygmatów – laickiego i chrześcijańskiego – była wielkim marzeniem Benedykta XVI. Powtarzał on, że taka kooperacja nadałaby zjednoczonej Europie duchowy kształt. Dziś Kościół mógłby się stać obrońcą licznych wartości oświecenia i racjonalizmu, choć w ich imieniu był on niegdyś często niesprawiedliwie atakowany – mówi ks. Tomáš Halík.

  • Agata Skowron-Nalborczyk, Dżihad genderowy

Dżihad genderowy

Agata Skowron-Nalborczyk

Zestawienie islamu z feminizmem moż

Farbą w ścianę, czyli o granicach reakcji na sztukę

Ks. Andrzej Draguła

Debata o granicach wolności w sztuce nieoczekiwanie poszerzyła się o debatę o granicach wolności reakcji na sztukę. Najpierw debatowano tylko, co wolno artyście. Równie ciekawe – a może nawet ciekawsze – okazuje się pytanie, co wolno odbiorcy.