• Tomáš Halík

Europa chrześcijańska i oświecona

Bartosz Bartosik

Autokrytyczne chrześcijaństwo i autokrytyczny humanizm laicki potrzebują siebie nawzajem, by pozbywać się własnych wypaczeń. Wzajemna współpraca tych dwóch paradygmatów – laickiego i chrześcijańskiego – była wielkim marzeniem Benedykta XVI. Powtarzał on, że taka kooperacja nadałaby zjednoczonej Europie duchowy kształt. Dziś Kościół mógłby się stać obrońcą licznych wartości oświecenia i racjonalizmu, choć w ich imieniu był on niegdyś często niesprawiedliwie atakowany – mówi ks. Tomáš Halík.

  • Agata Skowron-Nalborczyk, Dżihad genderowy

Dżihad genderowy

Agata Skowron-Nalborczyk

Zestawienie islamu z feminizmem moż

Farbą w ścianę, czyli o granicach reakcji na sztukę

Ks. Andrzej Draguła

Debata o granicach wolności w sztuce nieoczekiwanie poszerzyła się o debatę o granicach wolności reakcji na sztukę. Najpierw debatowano tylko, co wolno artyście. Równie ciekawe – a może nawet ciekawsze – okazuje się pytanie, co wolno odbiorcy.

O argumentowaniu, większości i wiedzy z przeszłości

Ks. Andrzej Draguła

W debatach na temat kształtowania prawa w Polsce bardzo często słyszę powoływanie się na prerogatywy większości. Wydaje się to przecież zgodne z duchem demokracji. Jak wiadomo jednak, większość parlamentarna wcale nie musi być odzwierciedleniem rzeczywistego rozkładu sił w społeczeństwie.

Świat bez pojednania byłby światem bez Boga

Zbigniew Nosowski

Czy mamy do czynienia z wydarzeniem podobnym do listu biskupów polskich do biskupów niemieckich z roku 1965? To pytanie stale dziś powraca, po podpisaniu przez abp. Józefa Michalika i patriarchę Cyryla wspólnego przesłania do narodów Polski i Rosji.

  • Hedewijch

„Hadewijch”, czyli karykatura wiary

Ks. Andrzej Draguła

Właśnie oglądnąłem „Hadewijch” Bruno Dumonta. Rzecz smutna. O tym, jak łatwo pomylić wiarę z religijnymi fantazmatami. O religijnej radykalizacji, która pomieszana z polityką prowadzi do podkładania bomb. Słowem – o karykaturze wiary, i to nie tylko chrześcijańskiej.