• „W duchu Asyżu”

Miasto dwóch Franciszków

Bartosz Bartosik

„Jedynie pokój jest święty, nigdy wojna!” – tymi słowami papież Franciszek wywołał w Asyżu gromki aplauz podczas ceremonii zamykającej międzyreligijne spotkanie modlitewne w intencji pokoju.

  • „Pragnienie pokoju”

Asyż – miasto pokoju

Bartosz Bartosik

30 lat po przełomowej inicjatywie Jana Pawła II przywódcy religijni z całego świata ponownie zjeżdżają się do Asyżu, aby modlić się o pokój. A na ich czele papież Franciszek.

  • Zdjęcie wykonane na brooklyńskiej promenadzie w dziesiątą rocznicę zamachu 11 września 2001 r.

Dżihad – co to znaczy?

Agata Skowron-Nalborczyk

Wojna przeciw chrześcijanom, najeżdżającym ziemie muzułmanów, a także walka przeciw mocarstwom kolonialnym bywają nazywane dżihadem od czasu wojen krzyżowych. Zdarza się także, że do dżihadu wzywają muzułmanie przeciw muzułmanom.

  • Papież Franciszek, październik 2015 r.

Strategia papieża wobec islamistów

Austen Ivereigh

Strategia Franciszka polega na odrzuceniu polaryzacji świata przedstawianej przez tzw. Państwo Islamskie – czyli: chrześcijaństwo kontra islam – i zaproponowaniu innego opisu. Papież stawia po jednej stronie religie i pokój, a po drugiej – brutalny fundamentalizm i fałszywą religię.

  • Ks. Andrzej Draguła, Laboratorium Więzi

Europejska kulturowa urawniłowka prowadzi do radykalizacji postaw

Ks. Andrzej Draguła

W Szwajcarii uczniowie wyznania muzułmańskiego zostali zobowiązani do dostosowania się do europejskich zwyczajów, nawet jeśli będzie to stało w sprzeczności z ich zasadami religijnymi.

  • Abraham Skórka

Rabin i pieśń partyzantów

Tomasz Dostatni OP

Takich dożyliśmy czasów, że rabin z papieżem wymieniają sobie mejle, a my możemy być uczestnikami ich rozmowy, która również nas dotyczy.

  • Monika Krajewska, „Wiatr i las”, 2014

Monika Krajewska – misterne i misteryjne

Ewa Kiedio

Wycinanki z papieru kojarzą się pewnie z zajęciami plastycznymi w przedszkolu oraz z folklorem łowickim czy kurpiowskim. Mniej znane są u nas wycinanki żydowskie – sztuka ściśle związana z religią.

  • Międzynarodowa konferencja "Inny w żydowskiej i katolickiej tradycji: Uchodźcy w obecnym świecie"

Żydzi i katolicy o uchodźcach

Stanisław Krajewski

Wbrew trudnej historii Kościół katolicki jest obecnie jednym z najlepszych sojuszników dla Żydów. I nie wydaje się to koniunkturalne.