• XX Dzień Judaizmu, Gądecki, Schudrich

Przesłanie na XX Dzień Judaizmu w Kościele

Redakcja

Religia żydowska jest wobec chrześcijaństwa nie „rzeczywistością zewnętrzną, lecz czymś wewnętrznym”, a „nasz stosunek do niej jest inny aniżeli do jakiejkolwiek innej religii” – piszą w przesłaniu na XX Dzień Judaizmu polscy biskupi.

  • Fragment podręcznika do katechezy dla uczniów trzeciej klasy

Krzyżówka „Żydzi wydali Jezusa”

Ks. Grzegorz Michalczyk

„Żydzi pozostają umiłowanymi dla Boga” – uczy Kościół rzymskokatolicki. „Żydzi wydali Jezusa” – uczy podręcznik do katechezy dla ośmiolatków. 

  • Franciszek w Asyżu

Potrzeba „małych Asyży”

Sławomir Jacek Żurek

Po pontyfikacie Jana Pawła II bardzo ważna jest kontynuacja strategii przeciwstawiania się antyjudaizmowi, antysemityzmowi i każdej nienawiści religijnej i rasowej.

  • Sobór Watykański II

Bóg wybrał ryzyko wolności

Redakcja

Deklaracja o wolności religijnej mówi o wolności religijnej wszystkich, a nie o wolności religijnej chrześcijan. Innymi słowy: i mniejszość katolicka w kraju muzułmańskim, i mniejszość muzułmańska w kraju o większości katolickiej powinny mieć prawo do swobodnego istnienia i działania – mówił o. Jan Andrzej Kłoczowski OP w rozmowie ze Zbigniewem Nosowskim i Teresą Terczyńską.

  • „W duchu Asyżu”

Miasto dwóch Franciszków

Bartosz Bartosik

„Jedynie pokój jest święty, nigdy wojna!” – tymi słowami papież Franciszek wywołał w Asyżu gromki aplauz podczas ceremonii zamykającej międzyreligijne spotkanie modlitewne w intencji pokoju.

  • „Pragnienie pokoju”

Asyż – miasto pokoju

Bartosz Bartosik

30 lat po przełomowej inicjatywie Jana Pawła II przywódcy religijni z całego świata ponownie zjeżdżają się do Asyżu, aby modlić się o pokój. A na ich czele papież Franciszek.

  • Zdjęcie wykonane na brooklyńskiej promenadzie w dziesiątą rocznicę zamachu 11 września 2001 r.

Dżihad – co to znaczy?

Agata Skowron-Nalborczyk

Wojna przeciw chrześcijanom, najeżdżającym ziemie muzułmanów, a także walka przeciw mocarstwom kolonialnym bywają nazywane dżihadem od czasu wojen krzyżowych. Zdarza się także, że do dżihadu wzywają muzułmanie przeciw muzułmanom.

  • Papież Franciszek, październik 2015 r.

Strategia papieża wobec islamistów

Austen Ivereigh

Strategia Franciszka polega na odrzuceniu polaryzacji świata przedstawianej przez tzw. Państwo Islamskie – czyli: chrześcijaństwo kontra islam – i zaproponowaniu innego opisu. Papież stawia po jednej stronie religie i pokój, a po drugiej – brutalny fundamentalizm i fałszywą religię.