• Tadeusz Mazowiecki

Kredowe koła. List z pytaniem

Tadeusz Mazowiecki

Istnieją schematy: niewierzący – to znaczy niemoralny, katolik – to znaczy obywatel Ciemnogrodu. Trzeba wreszcie je przekroczyć.

  • Tadeusz Mazowiecki

Modlitwa o dojrzałość

Tadeusz Mazowiecki

W dniu 90. rocznicy urodzin Tadeusza Mazowieckiego przypominamy jego wiersz napisany w roku 1979, przed pierwszą wizytą Jana Pawła II w Polsce.

  • Komunia święta

Spotkać Żyjącego

Wiesław Dawidowski OSA

W tym wszystkim chodzi o to, co najtrudniejsze: o osobiste spotkanie z Żyjącym na wieki. Każdy ma na to własny czas.

  • Papież Benedykt XVI

Zrozumieć nowość. Benedykt XVI wobec II Soboru Watykańskiego

Zbigniew Nosowski

Dla Benedykta XVI oczywista jest konieczność zmian w Kościele. Właśnie połączenie ciągłości i nieciągłości jest dla niego prawdziwą reformą.

  • Kaplica Grobu Pańskiego w Jerozolimie. Fot. S. Lee / BP KEP

Wielka Sobota. Także milczenie mówi

Wiesław Dawidowski OSA

Przeżywając zstąpienie Jezusa do piekieł, myślę o wszystkich ludziach, którzy zostali dotknięci przez grzech i przemoc tam, gdzie oczekiwali miłości i troski.

  • Sztuka krzyża. Krzyż w sztuce, Andrij Maruszeczko

O krzyżu nie przez krzyk

Ewa Kiedio

Na wystawie „Sztuka krzyża. Krzyż w sztuce” zorganizowanej w Muzeum Archidiecezji Warszawskiej zobaczymy dzieła artystów tej miary, co Dalí, Pollock, Rouault i Hasior.

  • Diniozy, Ukrzyżowanie, A piękno świeci w ciemności

Człowiek, czyli obraz i podobieństwo Boga

bp Michał Janocha

Ikona pokryta brudem, ikona sprofanowana – oto egzystencjalna sytuacja człowieka po grzechu pierworodnym. Chrystus umiera za nas na krzyżu, aby swoją krwią zmyć brud tej sadzy, aby tę człowieczą ikonę poddać konserwacji.

  • Cyprian Kamil Norwid, „Chrystus na krzyżu”

Wielki Piątek. Mrok pytań w blasku krzyża

Wiesław Dawidowski OSA

Jeżeli cierpienie jest złem, to po co wszechmocnemu Bogu pozbawione nadziei narzędzie zbawienia? To pytanie brzmi jeszcze mocniej, gdy adorujemy dzisiaj krzyż.

  • ks. Stanisław Adamiak, Paschał

Paschał, najważniejszy symbol Chrystusa

Ks. Stanisław Adamiak

Czasem, gdy jest już naprawdę źle, gdy wokół ciemności, trzeba się trzymać tego jednego: jestem ochrzczony, mam iść za światłem, którym jest Jezus.

  • Mandatum, Wielki Czwartek, obmycie nóg

Wielki Czwartek. W Kościele Jezusa trzeba odwracać logikę świata

Wiesław Dawidowski OSA

Umywając uczniom nogi, Jezus dał im nie tylko lekcję pokory. Pokazał też model postępowania, na którym ma być zbudowany Jego Kościół.