• Janusz Gajos

Janusz Gajos: Teatr to chemia

Redakcja

Substancja, jaką jest uprawianie sztuki, to niezwykle delikatna materia. Wywieranie jakiegokolwiek nacisku czy presji na twórców uważam za naganne. Po prostu mówię: „nie”.

  • Cyprian Kamil Norwid

Julia Hartwig: Czy dzisiaj Norwid jest już nasz?

Julia Hartwig

Widzimy dziś Norwida w podwójnym wcieleniu: jako poetę epoki, w której żył, i jako herolda współczesności.

  • Nikifor

„Mój Nikifor”, czyli spełniona prośba o kolor

Katarzyna Jabłońska

Film Krauzego jest rodzajem traktatu o istocie sztuki. Tym bardziej niezwykłym, że wcielonym w życie – poprzez to, o czym udało się w nim opowiedzieć, ale też i przez to, w jaki sposób tego dokonano.

  • Żydzi sprzątają na warszawskiej ulicy

Polacy – gapie Zagłady

Barbara Engelking

Wątły parawan ze Sprawiedliwych wśród Narodów Świata nie jest w stanie zasłonić ogromu podłości i zła, które dotknęło Żydów ze strony ich polskich sąsiadów.

  • Sebastian Duda

Fantasy – nowa postać gnozy?

Sebastian Duda

Lewis i Tolkien nie napisali dzieł artystycznie złych bądź niechrześcijańskich. Ale rezerwuary ciekawszej teologii znajdują się jednak gdzie indziej.

  • Michał Zioło, Litery na piasku

Litery na piasku: M – jak matecznik

Michał Zioło OCSO

Historia pokazuje, że my, bogowie, łatwo igramy z istnieniem, choćby przez nieprzemyślane introdukcje wilków, danieli, niedźwiedzi do puszcz i lasów.

  • Rafał Bakalarczyk

Za życiem – ale jak konkretnie

Rafał Bakalarczyk

Powstanie kategorii tzw. wykluczonych opiekunów to zapewne jedna z największych porażek rządu PO-PSL na polu polityki wobec niepełnosprawności. Jak z polityką wobec osób z niepełnosprawnością i ich rodzin radzi sobie PiS?

  • „Szaniec”

Mogą żyć, byle nie u nas… Propaganda NSZ wobec Żydów

Szymon Rudnicki

Wojna nie zmieniła stosunku obozu narodowego do Żydów. Choć nie nawoływano bezpośrednio do ich zabijania, propaganda NSZ tworzyła sprzyjający temu klimat.

  • Tadeusz Konwicki, Fenomen Wilna

Tadeusz Konwicki: Fenomen Wilna

Tadeusz Konwicki

Wilno jest nie tylko polityczną, ale też duchową stolicą Litwy. To także jedna z duchowych stolic Polaków.

  • Khlaed, korytarze humanitarne

Korytarze humanitarne – bezpieczeństwo i solidarność

Massimiliano Signifredi

Jako Włoch mogę zadać dziś pytanie, które stawia sobie wielu Europejczyków: co Polska zrobiła z dziedzictwem „Solidarności” i dziedzictwem swojego wielkiego rodaka Karola Wojtyły?