• Bolesław Prus

Linki do „Lalki”

Jerzy Sosnowski

„Lalka” zwiastowała drogę, którą podążyli awangardziści następnego stulecia.

  • Emmanuel Macron

Paweł Kowal, Eugeniusz Smolar: Obudzimy się w innej Europie?

Redakcja

Z Pawłem Kowalem i Eugeniuszem Smolarem rozmawiają Agnieszka Magdziak-Miszewska i Zbigniew Nosowski.

  • Jan Paweł II, kardynał Stefan Wyszyński

Piastowski Wyszyński, jagielloński Wojtyła. Dwie chrześcijańskie interpretacje polskości

Ks. Alfred Marek Wierzbicki

Warto porównywać te dwie wizje polskości  — bynajmniej nie po to, aby przeciwstawiać świętego papieża wielkiemu prymasowi.

  • Jean Vanier, Arka

Postawić świat na nogi

Jean Vanier

Aby żyć wspólnie z tymi, którzy zostali upokorzeni i zranieni, musimy odnaleźć duchowość miłości i szacunku dla każdego człowieka, duchowość, która płynie z serca Boga poprzez nasze Kościoły, religie i ludzką mądrość.

  • Taniec

Każdy człowiek jest tancerzem

Ewa Buczek

Ciało w tańcu nie kłamie, nie może racjonalizować, zafałszowywać obrazu, tworzyć iluzji.

  • Tadeusz Mazowiecki, 1979 r.

Powrót do Tadeuszowych pytań

Zbigniew Nosowski

Warto przywołać Tadeusza Mazowieckiego jako eseistę, a nie tylko polityka. W swojej publicystyce dotykał on bowiem spraw najważniejszych, a drążył je wnikliwie i głęboko.

  • Tadeusz Mazowiecki

Kredowe koła. List z pytaniem

Tadeusz Mazowiecki

Istnieją schematy: niewierzący – to znaczy niemoralny, katolik – to znaczy obywatel Ciemnogrodu. Trzeba wreszcie je przekroczyć.

  • Tadeusz Mazowiecki

Modlitwa o dojrzałość

Tadeusz Mazowiecki

W dniu 90. rocznicy urodzin Tadeusza Mazowieckiego przypominamy jego wiersz napisany w roku 1979, przed pierwszą wizytą Jana Pawła II w Polsce.

  • Benedykt XVI

Boski eros w ujęciu Benedykta XVI

Ksawery Knotz OFMCap

Dla Benedykta XVI eros nie musi być definiowany jako siła wymagająca oczyszczenia. Istnieje także eros Boski, który jest namiętny, ale całkowicie czysty i kochający.

  • Benedykt XVI

Otworzyć dziedziniec pogan

Marek Zając

Do współczesnych pogan Benedykt XVI wychodzi nie z aktem wypowiedzenia wojny, ale z zaproszeniem do dialogu o poszukiwaniu prawdy i Boga. Nie należy z nimi walczyć, trzeba z nimi poszukiwać.