• Ksiądz Jan Twardowski

Bóg księdza Jana

Wojciech Kudyba

Liryka księdza Jana Twardowskiego dementuje mit bezdomności, w którym zostaliśmy wychowani. Pokazuje, że istnienie domu jest możliwe, a jego odnalezienie – realne.

  • Jerzy Sosnowski

O tym, że nie ma końca

Jerzy Sosnowski

Zazwyczaj ujmujemy naszych bliźnich za pomocą formuł, ostatecznych jak wyroki. I mamy okropnie głupią minę, gdy życie objawi nam swoją zmienność. Gdy ktoś wymknie się temu, co przecież o nim wiemy, i stanie się kimś innym.

  • Antoni Słonimski

Odwiedziny u Antoniego Słonimskiego

Leszek Kołakowski

W prozie przypomina sobie z czasów dzieciństwa i wczesnej młodości dobre rzeczy, których już nie ma, ale z jego poezji przeziera udręczenie tym, co niezrozumiałe w przemijaniu i okropnościach życia.

  • Maria i Lech Kaczyńscy

Wielcy socjologowie a śmierć prezydenta

Antoni Sułek

Społeczeństwom potrzebni są bohaterowie. Polakom potrzebny jest ktoś, kogo mogliby uznać za wcielenie jedności narodowej. W dniach żałoby po katastrofie smoleńskiej społeczeństwo za taki symbol uznało Lecha Kaczyńskiego.

  • Antoni Słonimski

Co chciałbym przekazać młodym?

Antoni Słonimski

Cechą młodych umysłów jest obrona prawd niepopularnych, ale ten okres racjonalizmu i buntowniczego sprzeciwu, niezgody na martwe formy tradycjonalizmu łączyłem z podziwem dla patriotycznej poezji romantycznej.

  • Katyń

Katyń: słowo – symbol

Jadwiga Puzynina

Słowem sztandarowym stał się Katyń dla wszystkich tych, którzy czują wartość patriotyzmu, umiłowania wolności, ludzkiej solidarności i walki o prawdę, a także dla tych, którzy dostrzegają metafizyczną wartość cierpienia i ofiary.

  • Obchody Święta Niepodległości

Między marzeniem a rozczarowaniem. Polacy wobec państwa 1918-2001

Andrzej Friszke

Współczesny Polak patrzy na swój kraj jako na instytucję utylitarną, która ma mu ułatwiać życie. Nie myśli o nim wielkimi kategoriami, gdyż nie ma poczucia zagrożenia bytu państwa.

  • Maciej Stuhr w filmie Władysława Pasikowskiego „Pokłosie”

Wypluć prawdę?

Redakcja

„Pokłosie” to wielkie oczyszczenie. Pasikowski nie zrealizował filmu o Żydach, tylko o Polakach i o prawdzie – mówił ks. Andrzej Luter w rozmowie z Katarzyną Jabłońską w 2012 roku.

  • Aleksander Dubczek i Vaclav Havel

Człowiek to sumienie polityków

Alexander Dubček

Polityka jest sztuką łączenia tego, co możliwe, z tym, co niemożliwe.

  • Karol Modzelewski

Modzelewski: Historia w trybach polityki

Grzegorz Pac

Historyk, który wejdzie w uprawianie polityki historycznej odstępując od reguł badawczych warsztatu historycznego, nie będzie już uczonym, tylko wyrobnikiem propagandy – mówił prof. Karol Modzelewski w rozmowie z „Więzią” w 2007 roku.