• Camino de Santiago

Pójdźmy gdzie indziej

Zbigniew Nosowski

Jezusa nie zadowala głoszenie Dobrej Nowiny tylko tym, którzy już są blisko. Chce iść dalej.

  • Wojciech Kilar

Wielka Msza Wojciecha Kilara

Bohdan Pociej

Dlaczego „Missa pro pace” Wojciecha Kilara tak porusza, wiążąc mocno ze sobą na 80 minut swego trwania?

  • Bolesław Leśmian

Forma jako światopogląd?

Łukasz Mańczyk

W tekstach Leśmiana porządek i sens słów przeciwstawiany jest porządkowi i hierarchii ciała. Jakie konsekwencje ma dla poety wybór jednej z tych dróg?

  • Julia Hartwig

Zapatrzona w obłoki. Nad wierszami Julii Hartwig

Ks. Alfred Marek Wierzbicki

Jej poezja była, nawet być może wbrew sobie, metafizyczna. W nocy z 14 na 15 lipca zmarła Julia Hartwig.

  • Cerkiew w Króliku Wołoskim

O sztuce wychodzenia z deportacyjnego wagonu

Olga Solarz

Dzieci wysiedleńców z akcji „Wisła” rosły w aurze tajemnicy i niedopowiedzeń – istniejące, ale niewyjaśnione napięcia kształtowały ich tożsamość. Trauma przechodziła z pokolenia na pokolenie.

  • Jerzy Giedroyc, Juliusz Mieroszewski, „Listy 1957-1975”

Korespondencja permanentna

Jacek Borkowicz

„W Kraju rośnie jakiś dziki antysemityzm w łonie partii” – pisał Jerzy Giedroyc Juliuszowi Mieroszewskiemu na dziewięć miesięcy przed Marcem. Ich korespondencję można przeczytać w książce wydanej przez „Więź”.

  • Rada Europejska, Donald Tusk

Unii Europejskiej widoki na przyszłość

Piotr Buras

Problemy dotyczące migracji i uchodźców rzutować będą na relacje między państwami członkowskimi Unii Europejskiej we wszystkich ważnych sprawach.

  • Tadeusz Różewicz

Przez wszystkie lata niewiary pragnę wiary. O „ateizmie” Tadeusza Różewicza

Ks. Andrzej Draguła

„Jezus Chrystus jest dla mnie zbyt ważną Osobą – jest kimś Bliskim i tak Wielkim-Dalekim, że pisanie o Nim staje się prawie niemożliwe” – mówił Tadeusz Różewicz.

  • Papież Franciszek

Zmiana paradygmatu wewnątrz Tradycji

Ks. Eberhard Schockenhoff

Od samego początku pontyfikatu Franciszek zachowuje sceptycyzm wobec stosowania zasad ogólnych do skomplikowanych sytuacji duszpasterskich.

  • Atenagoras I

Patriarcha, który wprowadził nas na nowo do Świętego Kościoła Powszechnego

ks. Jan Zieja

Patriarcha ekumeniczny Atenagoras I otworzył nam drzwi do cerkwi, do każdej cerkwi. A Paweł VI wszystkim prawosławnym otworzył drzwi do każdego kościoła rzymskokatolickiego.