• Chrystus Pantokrator

Pan Bóg niegrzecznych

Ks. Andrzej Draguła

Rodzący się już niedługo w Betlejem Bóg nie będzie się pytał: „A byłeś grzeczny?”. Bo wie, że nie byliśmy. I właśnie dlatego przychodzi.

  • Zmartwychwstanie

Memores Christi, czyli po co idziemy na Mszę?

Ks. Andrzej Draguła

W liturgii chodzi o „opowiadanie tego, co się zdarzyło”. A kapłan – niczym wykonawca koncertu Chopina – jest opowiadaczem, narratorem, którą włączą w swą opowieść słuchaczy.

  • Ks. Andrzej Draguła

Myślenie „nie z tego świata”

Ks. Andrzej Draguła

Już czas, by przestać myśleć na sposób ziemski, a zacząć myśleć na sposób niebieski. Nie jesteście już tylko wygnańcami z raju w odzieniu ze skóry zwierząt, ale przeznaczeni jesteście do nieba.

  • vocatus

Bóg przychodzi „na cito”

Ks. Andrzej Draguła

Nie umiem czytać dzisiejszej Ewangelii inaczej niż przez pryzmat ostatniego Listu apostolskiego papieża Franciszka, zatytułowanego Misreicordia et misera. Ten list to – jeśli można tak powiedzieć – pokerowe zagranie papieża.

  • Franciszek na Błoniach w Krakowie 28 lipca

Miłosierdzie, czyli pierwszeństwo Boga

Ks. Andrzej Draguła

W liście apostolskim „Misericordia et misera” papież Franciszek zaprasza do kreowania „kultury miłosierdzia”, „w której nikt nie patrzy na innych obojętnie lub odwraca wzrok, gdy widzi cierpienie innych”.

  • Fragment obrazu „Sąd Ostateczny” Hansa Memlinga

Wszyscyśmy święci

Ks. Andrzej Draguła

Od chwili chrztu jest w nas taka świętość, której nic nie zdoła zniszczyć. Żaden grzech jej nie unieważni, bośmy się już na wieczność „przyoblekli w Chrystusa”.

  • Natalia Przybysz

SOS Natalii

Ks. Andrzej Draguła

Spowiedź ma wymiar psychologiczny, pomaga w uzdrowieniu emocji. Ale nie to jest najważniejsze. Najważniejsze jest to, że od chwili wyznania winy nie niesie się już grzechu samemu. Grzech zostaje „objęty” przez Boga.

  • Niedziela Celnika i Faryzeusza

Modlitwa zza filara

Ks. Andrzej Draguła

Trudno się dziwić, że faryzeusz, jako człowiek „dufny w siebie”, gardzi celnikiem. Silni słabymi gardzą. Zadufani własną sprawiedliwością gardzą grzesznikami.

  • Andrzej Draguła, Bóg po naszej stronie

Bóg po naszej stronie

Ks. Andrzej Draguła

Od tego, czy w danym przypadku Bóg nas wysłuchał czy może nie, o wiele ważniejsze wydaje się pytanie, czy była w nas wiara, że Bóg jest przy nas i bierze nas w obronę.

  • „Carmen” w reżyserii Eweliny Pietrowiak, Opera na Zamku, Szczecin

Metamorfozy Carmen

Ks. Andrzej Draguła

W miarę oglądania premiery „Carmen” w szczecińskiej Operze na Zamku rodziły mi się w głowie nowe tytuły dla tej recenzji: „Carmen na huśtawce”, „Carmen w kajdanach”, „Carmen wiodąca lud na barykady”, „Carmen na Lampedusie”, „Carmen, dziewczyna piłkarza”.