• Franciszek na Błoniach w Krakowie 28 lipca

Miłosierdzie, czyli pierwszeństwo Boga

Ks. Andrzej Draguła

W liście apostolskim „Misericordia et misera” papież Franciszek zaprasza do kreowania „kultury miłosierdzia”, „w której nikt nie patrzy na innych obojętnie lub odwraca wzrok, gdy widzi cierpienie innych”.

  • Fragment obrazu „Sąd Ostateczny” Hansa Memlinga

Wszyscyśmy święci

Ks. Andrzej Draguła

Od chwili chrztu jest w nas taka świętość, której nic nie zdoła zniszczyć. Żaden grzech jej nie unieważni, bośmy się już na wieczność „przyoblekli w Chrystusa”.

  • Natalia Przybysz

SOS Natalii

Ks. Andrzej Draguła

Spowiedź ma wymiar psychologiczny, pomaga w uzdrowieniu emocji. Ale nie to jest najważniejsze. Najważniejsze jest to, że od chwili wyznania winy nie niesie się już grzechu samemu. Grzech zostaje „objęty” przez Boga.

  • Niedziela Celnika i Faryzeusza

Modlitwa zza filara

Ks. Andrzej Draguła

Trudno się dziwić, że faryzeusz, jako człowiek „dufny w siebie”, gardzi celnikiem. Silni słabymi gardzą. Zadufani własną sprawiedliwością gardzą grzesznikami.

  • Andrzej Draguła, Bóg po naszej stronie

Bóg po naszej stronie

Ks. Andrzej Draguła

Od tego, czy w danym przypadku Bóg nas wysłuchał czy może nie, o wiele ważniejsze wydaje się pytanie, czy była w nas wiara, że Bóg jest przy nas i bierze nas w obronę.

  • „Carmen” w reżyserii Eweliny Pietrowiak, Opera na Zamku, Szczecin

Metamorfozy Carmen

Ks. Andrzej Draguła

W miarę oglądania premiery „Carmen” w szczecińskiej Operze na Zamku rodziły mi się w głowie nowe tytuły dla tej recenzji: „Carmen na huśtawce”, „Carmen w kajdanach”, „Carmen wiodąca lud na barykady”, „Carmen na Lampedusie”, „Carmen, dziewczyna piłkarza”.

  • Chrystus na krzyżu

Słudzy i służący

Ks. Andrzej Draguła

Bóg nie oczekuje od nas postawy niewolnika i służącego, który wciąż uzależniony jest od łaski i humoru swojego Pana. Z tej niewoli zostaliśmy wykupieni „nie czymś przemijającym, srebrem lub złotem, ale drogocenną krwią Chrystusa”.

  • Biblia

Dobre rzeczy na małej przestrzeni

Ks. Andrzej Draguła

Tak, mierzyć trzeba wysoko, ale to właśnie od małego kroku wszystko się zaczyna. Jezus mówi dzisiaj: „Kto w drobnej rzeczy jest wierny, ten i w wielkiej będzie wierny”.

  • Jezus ukrzyżowany

Spojrzenie w górę

Ks. Andrzej Draguła

Przed kilkoma dniami napisałem, że wierzę w Boga atrakcyjnego i w atrakcyjny Kościół. W Boga, który  pociąga do siebie gotowością wyjścia na poszukiwanie grzesznika. Dzisiaj święto Podwyższenia Krzyża Świętego. To właśnie tam, na krzyżu, najpełniej objawia się atrakcyjność Boga.

  • Ks. Andrzej Draguła

Czas wołania kamieni?

Ks. Andrzej Draguła

Żeby dobrze zrozumieć Jezusowe przypowieści o zagubionej owcy i zgubionej drachmie, trzeba dobrze wczytać się w kontekst wydarzenia.