• Stuła

Jeszcze o szalikach i serduszkach

Ks. Andrzej Draguła

W przestrzeni liturgicznej nie ma miejsca na żadne znaki poza jednym Znakiem – krzyżem. Ani na kibicowskie szaliki, ani na smoleńską brzozę, ani na serduszka WOŚP.

  • Agnus Dei

Wpatrzeni w Baranka

Ks. Andrzej Draguła

Na ramionach tego Baranka zostanie złożony grzech całego świata, a On ten grzech poniesie i podniesie na wysokość krzyża, a tym samym ten grzech zgładzi, unicestwi.

  • Chrzest w Jordanie

Nagość Jezusa i nasza

Ks. Andrzej Draguła

Gdy Jezus wszedł do wody, aby zostać ochrzczonym – musiał tam wejść nago. Zupełna nagość była też wymagana w momencie chrztu chrześcijan.

  • Kebab u prawdziwego Polaka

Kebab a sprawa polska

Ks. Andrzej Draguła

Kiedyś nie chodziło się „do Żyda”, dzisiaj „do Turka” albo „do Araba”. A zatem my idźmy 7 stycznia na kebab i okażmy wsparcie tym, którzy go nam produkują i sprzedają.

  • Chrystus Pantokrator

Pan Bóg niegrzecznych

Ks. Andrzej Draguła

Rodzący się już niedługo w Betlejem Bóg nie będzie się pytał: „A byłeś grzeczny?”. Bo wie, że nie byliśmy. I właśnie dlatego przychodzi.

  • Zmartwychwstanie

Memores Christi, czyli po co idziemy na Mszę?

Ks. Andrzej Draguła

W liturgii chodzi o „opowiadanie tego, co się zdarzyło”. A kapłan – niczym wykonawca koncertu Chopina – jest opowiadaczem, narratorem, którą włączą w swą opowieść słuchaczy.

  • Ks. Andrzej Draguła

Myślenie „nie z tego świata”

Ks. Andrzej Draguła

Już czas, by przestać myśleć na sposób ziemski, a zacząć myśleć na sposób niebieski. Nie jesteście już tylko wygnańcami z raju w odzieniu ze skóry zwierząt, ale przeznaczeni jesteście do nieba.

  • vocatus

Bóg przychodzi „na cito”

Ks. Andrzej Draguła

Nie umiem czytać dzisiejszej Ewangelii inaczej niż przez pryzmat ostatniego Listu apostolskiego papieża Franciszka, zatytułowanego Misreicordia et misera. Ten list to – jeśli można tak powiedzieć – pokerowe zagranie papieża.

  • Franciszek na Błoniach w Krakowie 28 lipca

Miłosierdzie, czyli pierwszeństwo Boga

Ks. Andrzej Draguła

W liście apostolskim „Misericordia et misera” papież Franciszek zaprasza do kreowania „kultury miłosierdzia”, „w której nikt nie patrzy na innych obojętnie lub odwraca wzrok, gdy widzi cierpienie innych”.

  • Fragment obrazu „Sąd Ostateczny” Hansa Memlinga

Wszyscyśmy święci

Ks. Andrzej Draguła

Od chwili chrztu jest w nas taka świętość, której nic nie zdoła zniszczyć. Żaden grzech jej nie unieważni, bośmy się już na wieczność „przyoblekli w Chrystusa”.