• Gospodarz nie zapomina o swojej winnicy

Nie traćmy nadziei na wiosnę Kościoła

Cezary Gawryś

Od ponad ćwierć wieku katolicy śpiewają w chórze kieleckiej parafii prawosławnej, podtrzymując tę nieliczną wspólnotę.

  • Maria Mamona jako Julia Brystygierowa w filmie „Zaćma”

Paul Claudel i krwawa Luna

Cezary Gawryś

„Zaćma” to film wybitny, niedoceniony przez krytyków, którzy krzywili się na wizje mistyczne bohaterki, a nie odczytali głębokiej uniwersalnej wymowy tego dzieła.

  • Michał Sobol

Nadzieja powieszonych

Cezary Gawryś

Kto znajdzie nadzieję w wierszu Michała Sobola, laureata Nagrody Specjalnej Fundacji im. Zbigniewa Herberta?

  • Andrzej Wielowieyski, Tadeusz Mazowiecki i Stanisława Grabska w lokalu KIK na Kopernika 34. Rok 1993

Na pierwszej linii frontu jawnej walki bez przemocy. 60-lecie KIK

Cezary Gawryś

Ileż postaci, dziś zaliczanych do bohaterów historii, przewijało się przez Klubowe i „Więziowe” sale i pokoje!

  • Pier Giorgio Frassati

Bądźmy jak Frassati

Cezary Gawryś

Jego żarliwa religijność nie miała cech dewocji ani nie oznaczała zamykania się w życiu wewnętrznym przed zdeprawowanym światem. Wręcz przeciwnie, Pier Giorgio Frassati odważnie angażował się w obronę zagrożonej wolności i praw obywatelskich.

  • Przerwa podczas 373. zebrania plenarnego episkopatu

Ani słowa o Franciszku

Cezary Gawryś

Ze zdumieniem wysłuchałem podczas mszy świętej w moim kościele parafialnym apelu skierowanego przez biskupów do polskiej młodzieży.

  • Dziecie z plemienia Gujjar, Laboratorium Więzi

Czułość i szorstkość

Cezary Gawryś

Bo spotkać się z Bogiem – a na tym przecież polega królestwo Boże – możemy tylko pod tym warunkiem, że nie będziemy przed Nim, ani sami przed sobą, niczego udawali, nikogo odgrywali, że będziemy pełnymi ludźmi, ze wszystkimi naszymi złymi i dobrymi emocjami, z całym bagażem doświadczeń.

  • Bazylika św. Piotra, Laboratorium Więzi

Bo to oni zaczęli pierwsi!

Cezary Gawryś

Ostatnio często słyszymy sceptyczne głosy polskich katolików na temat papieża Franciszka, który rzekomo za dużo mówi o miłosierdziu, a za mało o Bożej sprawiedliwości. Jak takie stanowisko pogodzić ze słowami Jezusa zapisanymi w ewangelii św. Łukasza: „Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz w niebie jest miłosierny”?

  • Matka, dziecko, Laboratorium Więzi

Do zbawienia nie ma „drogi na skróty”

Cezary Gawryś

Kościół ustami papieża Franciszka wyraźnie deklaruje, że chce opatrywać duchowe rany – w szpitalu polowym, którym powinien się stać

  • Uczynki Miłosierdzia-Mezea Watykańskie-Laboratorium Więzi

Kto nie chodzi z nami

Cezary Gawryś

By być świętym, nie wystarczy przestrzegać kodeksu przepisów moralnych, czyli zachowywać religijną poprawność. Chodzi o coś daleko więcej: o rozpoznanie swoich niepowtarzalnych możliwości czynienia dobra.