• Przerwa podczas 373. zebrania plenarnego episkopatu

Ani słowa o Franciszku

Cezary Gawryś

Ze zdumieniem wysłuchałem podczas mszy świętej w moim kościele parafialnym apelu skierowanego przez biskupów do polskiej młodzieży.

  • Dziecie z plemienia Gujjar, Laboratorium Więzi

Czułość i szorstkość

Cezary Gawryś

Bo spotkać się z Bogiem – a na tym przecież polega królestwo Boże – możemy tylko pod tym warunkiem, że nie będziemy przed Nim, ani sami przed sobą, niczego udawali, nikogo odgrywali, że będziemy pełnymi ludźmi, ze wszystkimi naszymi złymi i dobrymi emocjami, z całym bagażem doświadczeń.

  • Bazylika św. Piotra, Laboratorium Więzi

Bo to oni zaczęli pierwsi!

Cezary Gawryś

Ostatnio często słyszymy sceptyczne głosy polskich katolików na temat papieża Franciszka, który rzekomo za dużo mówi o miłosierdziu, a za mało o Bożej sprawiedliwości. Jak takie stanowisko pogodzić ze słowami Jezusa zapisanymi w ewangelii św. Łukasza: „Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz w niebie jest miłosierny”?

  • Matka, dziecko, Laboratorium Więzi

Do zbawienia nie ma „drogi na skróty”

Cezary Gawryś

Kościół ustami papieża Franciszka wyraźnie deklaruje, że chce opatrywać duchowe rany – w szpitalu polowym, którym powinien się stać

  • Uczynki Miłosierdzia-Mezea Watykańskie-Laboratorium Więzi

Kto nie chodzi z nami

Cezary Gawryś

By być świętym, nie wystarczy przestrzegać kodeksu przepisów moralnych, czyli zachowywać religijną poprawność. Chodzi o coś daleko więcej: o rozpoznanie swoich niepowtarzalnych możliwości czynienia dobra. 

  • Modlitwa o wschodzie słońca, Więź

Skąd się biorą walki i kłótnie

Cezary Gawryś

Św. Jakub przyczyn gorszących zjawisk i postaw dopatruje się nie we wrogim świecie, nie w błędnych ideologiach, nie w jakichś „onych”, lecz – w brakach duchowych ludzi wierzących, konkretnie w tym, że się nie modlą.

  • Przeznaczenie naszych matek, Więź

Matka Jezusa, gender i trudne pytania

Cezary Gawryś

Zawierzenie Bogu nie ma być bezrefleksyjne. Nie może oznaczać ślepego posłuszeństwa – na przykład wobec kościelnych przełożonych czy wobec arbitralnego spowiednika.

Polak-katolik, nacjonalizm i „europejskie lewactwo”

Cezary Gawryś

Rocznice, linki dla pamięci… Tysiąc pięćdziesiąta rocznica chrztu Polski wzbudziła we mnie ambiwalentne odczucia

W cieniu śmierci czy w świetle Słońca?

Cezary Gawryś

W ostatnich tygodniach w polskim życiu niemal nałożyły się na siebie dwie rocznice, obie – można powiedzieć – hucznie obchodzone: szósta rocznica katastrofy smoleńskiej oraz tysiąc pięćdziesiąta – chrztu Polski.

Czy Jan Paweł II poszedł na marne

Cezary Gawryś

Jedenaście lat mija od śmierci papieża Jana Pawła II. W tym czasie bardzo zmienił się świat – i zmieniła się Polska. Czy na lepsze? Pytanie retoryczne, a odpowiedź gorzka.