• Zbigniew Ziobro

Asesorzy zależni od ministra Ziobry? Wiem coś o tym…

Cezary Gawryś

Wchodząca w życie ustawa o sądach powszechnych podporządkowuje młodych prawników ministrowi sprawiedliwości. Doświadczyłem boleśnie, do czego może prowadzić uzależnienie kariery sędziowskiej od prokuratury.

  • Cezary Gawryś

Bóg nie przyjmuje kota w worku

Cezary Gawryś

Czy chrześcijanin może chodzić do niewierzącego terapeuty?

  • Juliusz Makarewicz „Chrystus niosący krzyż na Golgotę”

Wielkanoc z Jezusem

Cezary Gawryś

Świadomość synostwa Bożego i bliskiej więzi z Ojcem w niczym nie łagodzi dramatu przeżywanego przez Jezusa.

  • Wschód słońca

Wschód słońca w szpitalu

Cezary Gawryś

Któregoś ranka, około piątej, gdy zaczynają się przygotowania chorych wyznaczonych tego dnia do operacji, usłyszałem nagle z korytarza wołanie jednej z sióstr: „Chodźcie szybko coś zobaczyć!”.

  • Gospodarz nie zapomina o swojej winnicy

Nie traćmy nadziei na wiosnę Kościoła

Cezary Gawryś

Od ponad ćwierć wieku katolicy śpiewają w chórze kieleckiej parafii prawosławnej, podtrzymując tę nieliczną wspólnotę.

  • Maria Mamona jako Julia Brystygierowa w filmie „Zaćma”

Paul Claudel i krwawa Luna

Cezary Gawryś

„Zaćma” to film wybitny, niedoceniony przez krytyków, którzy krzywili się na wizje mistyczne bohaterki, a nie odczytali głębokiej uniwersalnej wymowy tego dzieła.

  • Michał Sobol

Nadzieja powieszonych

Cezary Gawryś

Kto znajdzie nadzieję w wierszu Michała Sobola, laureata Nagrody Specjalnej Fundacji im. Zbigniewa Herberta?

  • Andrzej Wielowieyski, Tadeusz Mazowiecki i Stanisława Grabska w lokalu KIK na Kopernika 34. Rok 1993

Na pierwszej linii frontu jawnej walki bez przemocy. 60-lecie KIK

Cezary Gawryś

Ileż postaci, dziś zaliczanych do bohaterów historii, przewijało się przez Klubowe i „Więziowe” sale i pokoje!

  • Pier Giorgio Frassati

Bądźmy jak Frassati

Cezary Gawryś

Jego żarliwa religijność nie miała cech dewocji ani nie oznaczała zamykania się w życiu wewnętrznym przed zdeprawowanym światem. Wręcz przeciwnie, Pier Giorgio Frassati odważnie angażował się w obronę zagrożonej wolności i praw obywatelskich.

  • Przerwa podczas 373. zebrania plenarnego episkopatu

Ani słowa o Franciszku

Cezary Gawryś

Ze zdumieniem wysłuchałem podczas mszy świętej w moim kościele parafialnym apelu skierowanego przez biskupów do polskiej młodzieży.