• Zbigniew Ziobro

Asesorzy zależni od ministra Ziobry? Wiem coś o tym…

Cezary Gawryś

Wchodząca w życie ustawa o sądach powszechnych podporządkowuje młodych prawników ministrowi sprawiedliwości. Doświadczyłem boleśnie, do czego może prowadzić uzależnienie kariery sędziowskiej od prokuratury.

  • Andrzej Duda Częstochowa

Jasna Góra i weto

Zbigniew Nosowski

Uwierzyłem, że prezydent zawetuje jedną albo dwie ustawy, widząc wczoraj o 21.00, że zjawił się nagle na Jasnej Górze, by wziąć udział w Apelu Jasnogórskim. 

  • Kłos

Chleb z trującej mąki

Ks. Andrzej Draguła

Chleb z czystej mąki, który „z wielu ziaren pszenicznych się rodzi”, jest tu, przy ołtarzu, a nie przy mównicach polityków czy mikrofonach dziennikarzy.

  • ks. Jan Kaczkowski

Niepowtarzalny

Katarzyna Jabłońska

Podziwialiśmy Jana nie tylko za to, co zrobił, ale jakim był człowiekiem, księdzem, przyjacielem. Kochaliśmy go!

  • Kazanie

Siewca, czyli kaznodziejska (nie)dola

Ks. Andrzej Draguła

Istnieje bowiem nie tylko technika mówienia, ale także technika słuchania. Nie tylko kaznodzieja jest odpowiedzialny za skuteczność kazania, ale i słuchacz.

  • Cezary Gawryś

Bóg nie przyjmuje kota w worku

Cezary Gawryś

Czy chrześcijanin może chodzić do niewierzącego terapeuty?

  • Ks. Josef Toufar

Kazanie, krzyż i morderstwo

Bartosz Bartosik

„Został niezwykle prymitywnie pobity na śmierć”. Ks. Josef Toufar to jedna z ofiar prześladowań religijnych w komunistycznej Czechosłowacji.

  • Ks. Andrzej Draguła

Klucz w kieszeni, czyli grzech zaniedbania

Ks. Andrzej Draguła

Czy rzeczywiście nasze parafialne kościoły powinny być dostępne wyłącznie „w godzinach serwisu”?