Komentarze

wróć do menu komentarzy

blog Zbigniewa Nosowskiego

Lepiej krótko niż wcale…

blog Zbigniewa Nosowskiego
16 listopada 2015

Ale zbaw mnie od nienawiści

Słusznie chcemy bronić wartości chrześcijańskich. Często zapominamy jednak o tym, że najbardziej specyficznie chrześcijańską wartością jest miłość nieprzyjaciół. Nie ich pokonanie, lecz miłość! Dlatego trzeba walczyć inaczej - tak jak inaczej walczyła „Solidarność”.

czytaj więcej


16 października 2015

Kościół nie wiąże się z żadną partią - to głos biskupów

Mam ważną prośbę do wierzących praktykujących. „Kościół mocą swej misji oraz zgodnie ze swą istotą nie powinien wiązać się z żadną partią lub systemem politycznym, gospodarczym czy społecznym” - głosi krótki rzeczowy komunikat Konferencji Episkopatu Polski przed wyborami parlamentarnymi, który ma być odczytany w kościołach w całej Polsce w niedzielę 18 października. Prosiłbym Was o informacje, czy ów komunikat został odczytany w Waszych kościołach.

czytaj więcej


4 października 2015

Charamsa, czyli kłopoty z wiarygodnością

W aktualnych wypowiedziach ks. Charamsy aż się roi od wielkich kwantyfikatorów (zawsze, nigdy, wszędzie) i generalnych ocen instytucji kościelnych podawanych bez żadnego uzasadnienia, po prostu „na wiarę”. On, Charamsa, to mówi; on wie, co mówi, bo przecież siedział w samym środku, więc my mamy mu wierzyć. Ja jednak wierzyć nie mogę, skoro w jednym tylko krótkim jego tekście znajduję takie oto nagromadzenie opisów Kościoła: homofobiczny; arogancki; prowadzący ideologiczną i paranoiczną wojnę; kierujący się irracjonalną, bezduszną, bezkarną prawdą siły; stygmatyzujący osoby homoseksualne, zohydzający je w oczach świata i poniewierający nimi. W „tygodnikowym” artykule Charamsa rzeczowo przedstawił wyliczankę epitetów używanych przez ks. Oko, nazywając ją „litanią obelg”. Obecnie sam posługuje się tą metodą wobec Kościoła.

czytaj więcej


2 października 2015

Kościół musi wystawać. Ale jak?

Być może sam abp Stanisław Gądecki zdaje sobie sprawę z tych błędów w strategii publicznego działania episkopatu. W trwającej kampanii wyborczej wystosował bowiem - jako przewodniczący KEP - ważny apel do partii politycznych. Przypominał w nim dobrze znane, ale zapomniane ostatnio w Polsce twierdzenia, że w sferze politycznej „nikomu nie wolno zawłaszczać autorytetu Kościoła wyłącznie na rzecz własnego rozwiązania”, zaś „chrześcijanin nie może znaleźć partii w pełni odpowiadającej wymaganiom etycznym zrodzonym z wiary i przynależności do Kościoła”.

czytaj więcej


25 sierpnia 2015

Smutno po in vitro

Za niedobrą treść ustawy o in vitro odpowiadają przede wszystkim: aktualna strategia polityczna Platformy Obywatelskiej, moralna niesamodzielność polityków Prawa i Sprawiedliwości oraz – być może najbardziej – przyjęta w tej sprawie strategia publicznego działania Konferencji Episkopatu Polski.

czytaj więcej


archiwum (128)

Bez Ciebie nie przetrwa WIĘŹ! Jak możesz pomóc?