Tadeusz Mazowiecki

(1927-2013) działacz katolicki, założyciel i redaktor naczelny miesięcznika „Więź”, pierwszy premier Trzeciej Rzeczpospolitej (1989–1990); współtwórca i przewodniczący Unii Demokratycznej i Unii Wolności; od 2010 r. doradca prezydenta do spraw polityki krajowej i międzynarodowej; kawaler Orderu Orła Białego i papieskiego Orderu św. Grzegorza.
  • Tadeusz Mazowiecki

Przełomowa decyzja Stolicy Apostolskiej

Tadeusz Mazowiecki

45 lat temu Watykan ustanowił oficjalną strukturę kościelną na Ziemiach Odzyskanych, potwierdził tym przynależność tych ziem do Polski.

  • Tadeusz Mazowiecki

Jakiej Unii Europejskiej chcemy?

Tadeusz Mazowiecki

W Unii Europejskiej bardzo istotnego znaczenia nabrała zasada pomocniczości, która została inkorporowana do europejskiego prawa z katolickiej nauki społecznej.

  • Tadeusz Mazowiecki

Kredowe koła. List z pytaniem

Tadeusz Mazowiecki

Istnieją schematy: niewierzący – to znaczy niemoralny, katolik – to znaczy obywatel Ciemnogrodu. Trzeba wreszcie je przekroczyć.

  • Tadeusz Mazowiecki

Modlitwa o dojrzałość

Tadeusz Mazowiecki

W dniu 90. rocznicy urodzin Tadeusza Mazowieckiego przypominamy jego wiersz napisany w roku 1979, przed pierwszą wizytą Jana Pawła II w Polsce.

  • Tadeusz Mazowiecki

Europa, jakiej chcemy

Tadeusz Mazowiecki

Różnorodność narodowa Europy domaga się jej potwierdzania. Wybuchy separatyzmów na naszym kontynencie świadczą o tym, jak niebezpieczny byłby brak poszanowania tej różnorodności.

  • Spotkanie byłych posłów i senatorów Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego w Sejmie

Droga do Trzeciej Rzeczypospolitej

Tadeusz Mazowiecki

Przywrócenie niepodległości nie mogło się dokonać jednym krokiem – pisał Tadeusz Mazowiecki w 10. rocznicę Okrągłego Stołu.

  • Tadeusz Mazowiecki

Odradzanie się Europy

Tadeusz Mazowiecki

25 lat temu Polska weszła do Rady Europy. – Znamy cenę europejskości – mówił Tadeusz Mazowiecki w Strasburgu w styczniu 1990 roku. Przypominamy przemówienie polskiego premiera.

  • Tadeusz Mazowiecki, 1979 r.

Zawsze mamy wybór

Tadeusz Mazowiecki

Zawsze oportunizm odróżniać się będzie od nonkonformizmu, wolność od przymusu, nierówność i przywileje od egalitaryzmu.