Czy jesteśmy „Titanikiem”?

Michał Paluch OP

Polski Kościół jest głęboko dotknięty chorobą klerykalizmu. Oznacza to dworskie zależności służbowe i personalny układ.