Marek Zając

Dziennikarz i publicysta, związany z Telewizją Polską i „Tygodnikiem Powszechnym”, współprowadzący m.in. program TVP 1 „Między ziemią a niebem”. Od roku 2006 jest sekretarzem Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej, obecnie także przewodniczącym Rady Fundacji Auschwitz Birkenau. Laureat Nagrody Dziennikarskiej „Ślad” im. bp. Jana Chrapka.
  • Benedykt XVI

Otworzyć dziedziniec pogan

Marek Zając

Do współczesnych pogan Benedykt XVI wychodzi nie z aktem wypowiedzenia wojny, ale z zaproszeniem do dialogu o poszukiwaniu prawdy i Boga. Nie należy z nimi walczyć, trzeba z nimi poszukiwać.

Bohater narodowy, nie nacjonalistyczny. Jak pamiętamy Witolda Pileckiego

Marek Zając

Rozumiem, że z Pileckiego chcą być dumni także moi rodacy kibole i nacjonaliści. Ale na marszach ku jego czci głoszą nienawistne hasła, z którymi rotmistrz nie chciałby mieć nic wspólnego. Tym samym znieważają bohatera i zniechęcają do niego innych.

  • Brexit, Laboratorium WIĘZI

Czy Brexit otrzeźwi Unię?

Marek Zając

Unia wymaga głębokich reform, przede wszystkim powrotu do ideowych źródeł. Oby na dłuższą metę Brexit okazał się impulsem do zmiany.