Jerzy Sosnowski

Ur. 1962. Pisarz, eseista. Z wykształcenia historyk literatury, przez wiele lat był dziennikarzem radiowej „Trójki”. Członek redakcji kwartalnika „Więź" oraz Zespołu Laboratorium „Więzi". Zasiada w Radzie Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk. Wydał m.in. książki: „Śmierć czarownicy", „Ach", „Szkice o literaturze i wątpieniu", „Apokryf Agłai", „Wielościan", „Prąd zatokowy", „Tak to ten", „Czekanie cudu", „Instalacja Idziego", „Spotkamy się w Honolulu", „Wszystko zależy od przyimka", „Co Bóg zrobił szympansom", „Sen sów", „Najdziwniejsze słowo świata", a ostatnio „Fafarułej czyli pastylki z pomarańczy" . Laureat Nagrody Tischnera w roku 2016. Mieszka w Warszawie.
  • powstanie_warszawskie_pantera_więź

Pamięć, tożsamość, niezgoda

Jerzy Sosnowski

„Powstanie umarłych” Marcina Napiórkowskiego dostarcza narzędzi, które pozwalają zanalizować i objaśnić nasze rozmaite wspomnienia – także te moje – związane z pamięcią o Sierpniu 1944 roku.

  • Jerzy Sosnowski

Z Franciszkiem, nie z Justyną

Jerzy Sosnowski

Zarzuty, które stawia „Więzi” Justyna Melonowska, skierowane są przeciw jej wyobrażeniu tego, o co nam chodzi, a nie przeciwko naszej koncepcji „otwartej ortodoksji”.

  • Jerzy Sosnowski

Bez zemsty z powodu zemsty

Jerzy Sosnowski

Powiedziane jest, że kiedy uderzą nas w jeden policzek, mamy nadstawić drugi. Cała reszta wskazań Nauczyciela z Nazaretu to drobiazg w porównaniu z tym jednym.

  • Jerzy Sosnowski

O tym, że nie ma końca

Jerzy Sosnowski

Zazwyczaj ujmujemy naszych bliźnich za pomocą formuł, ostatecznych jak wyroki. I mamy okropnie głupią minę, gdy życie objawi nam swoją zmienność. Gdy ktoś wymknie się temu, co przecież o nim wiemy, i stanie się kimś innym.

  • Jean-Paul Sartre

Modlitwa za Sartre’a

Jerzy Sosnowski

Czy Indeks ksiąg zakazanych chcielibyśmy wymazać z historii Kościoła dlatego, że znalazły się na nim takie, a nie inne tytuły, czy też dlatego, że samą ideę Indeksu uważamy za błędną?

  • Jimi Hendrix

Płonąca gitara

Jerzy Sosnowski

Kontrkultura, kwestionująca w ogóle wartość konwencji, otwiera drogę donikąd. Jej postulaty pozbawiają człowieka punktów odniesienia, czynią niewolnikiem momentalnych pragnień, a ostatecznie go niszczą.

  • Julia Hartwig

Kwestia stylu

Jerzy Sosnowski

Nawet wstrząsający wiersz Julii Hartwig o żydowskich koleżankach, które pochłonęła Zagłada, napisany jest „ściszonym głosem”. Potworności nie przezwyciężymy patosem.

  • Stanisław Ignacy Witkiewicz

W obronie metafizyki

Jerzy Sosnowski

Literatura, za jaką skłonny jestem się opowiadać, nie jest formą ulepszenia świata społecznego. Przede wszystkim stanowi próbę obudzenia odbiorcy.

Wojna zwykłych ludzi

Jerzy Sosnowski

Jak my, którzy lata 1939–1945 znamy wyłącznie z przekazów rodzinnych, książek oraz filmów, wyobrażamy sobie wojnę?

  • Bolesław Prus

Linki do „Lalki”

Jerzy Sosnowski

„Lalka” zwiastowała drogę, którą podążyli awangardziści następnego stulecia.