Jerzy Sosnowski

Ur. 1962. Pisarz, eseista. Z wykształcenia historyk literatury, przez wiele lat był dziennikarzem radiowej „Trójki”. Członek redakcji kwartalnika „Więź" oraz Zespołu Laboratorium „Więzi". Zasiada w Radzie Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk. Wydał m.in. książki: „Śmierć czarownicy", „Ach", „Szkice o literaturze i wątpieniu", „Apokryf Agłai", „Wielościan", „Prąd zatokowy", „Tak to ten", „Czekanie cudu", „Instalacja Idziego", „Spotkamy się w Honolulu", „Wszystko zależy od przyimka", „Co Bóg zrobił szympansom", „Sen sów", „Najdziwniejsze słowo świata", a ostatnio „Fafarułej czyli pastylki z pomarańczy" . Laureat Nagrody Tischnera w roku 2016. Mieszka w Warszawie.
  • Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Fot. Jakub Halcewicz

Wojna zwykłych ludzi

Jerzy Sosnowski

Jak my, którzy lata 1939–1945 znamy wyłącznie z przekazów rodzinnych, książek oraz filmów, wyobrażamy sobie wojnę?

  • Bolesław Prus

Linki do „Lalki”

Jerzy Sosnowski

„Lalka” zwiastowała drogę, którą podążyli awangardziści następnego stulecia.

  • Zbyszek Godlewski, Grudzień 1970

PRL dla krytycznego czytelnika

Jerzy Sosnowski

Lektura pasjonującej, to znaczy kontrowersyjnej, rozmowy Karola Modzelewskiego i Andrzeja Werblana o Polsce Ludowej pozwala spojrzeć na PRL jak na obiekt nieodwołanie zamkniętej historii.

  • Andrzej Duda, prezydent, Parlament Eurpejski

Wina z ojca na syna, a nawet wnuka

Jerzy Sosnowski

Słowa prezydenta Dudy oskarżające osoby aktywne publicznie za winy ich przodków to pozorny moralizm, w istocie kierujący się przeciwko podstawom moralnym kultury, której rzekomo broni.

  • Kurt Vonnegut, 1972 r.

Groza, żart i pasmo światła. Dziesięć lat temu zmarł Kurt Vonnegut

Jerzy Sosnowski

Prywatny portret pisarza, który mnie kiedyś zachwycił, potem smutno bawił, aż w końcu zmęczył – bo jak długo można czytać potwierdzenie swoich najczarniejszych przeczuć, dotyczących natury świata?

  • Hajnówka

Trzy sprawy w związku z Hajnówką

Jerzy Sosnowski

Nacjonalizm – tak jak totalitarny komunizm – ma już na sumieniu wystarczającą liczbę ofiar, by liberalne tolerowanie go wolno było dłużej ciągnąć.

  • Stanisław Ignacy Witkiewicz

Mówić nie wprost

Jerzy Sosnowski

Pokazanie okrucieństwa, brzydoty i zła bywa przejawem zdrowego odruchu moralno-estetycznego twórców.

  • Andrzej Nowak-Arczewski, „Zmiłuj się nad nami”

Opowieść ludzka, nie antypolska

Jerzy Sosnowski

Co mają zrobić mieszkańcy miasteczka, gdy grozi im dołączenie do listy, którą otwiera Jedwabne?

  • Anna Zalewska

Podstawa programowa ujawnia zamiar scentralizowania edukacji

Jerzy Sosnowski

Co konkretnie ma oznaczać deklaracja wiceministra edukacji, że „nowy program wprowadzi ucznia w świat wartości, patriotyzmu, budowania relacji społecznych”?

  • Piotr Bojarski, „1956. Przebudzeni”

O roku ów…

Jerzy Sosnowski

W ostatnich latach coraz ważniejsza wydaje mi się ta odmiana historiografii, która wiąże się ze śledzeniem dziejów życia codziennego.