Jerzy Sosnowski

Ur. 1962. Pisarz, eseista. Z wykształcenia historyk literatury, przez wiele lat był dziennikarzem radiowej „Trójki”. Członek redakcji kwartalnika „Więź" oraz Zespołu Laboratorium „Więzi". Zasiada w Radzie Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk. Wydał m.in. książki: „Śmierć czarownicy", „Ach", „Szkice o literaturze i wątpieniu", „Apokryf Agłai", „Wielościan", „Prąd zatokowy", „Tak to ten", „Czekanie cudu", „Instalacja Idziego", „Spotkamy się w Honolulu", „Wszystko zależy od przyimka", „Co Bóg zrobił szympansom", „Sen sów", „Najdziwniejsze słowo świata", a ostatnio „Fafarułej czyli pastylki z pomarańczy" . Laureat Nagrody Tischnera w roku 2016. Mieszka w Warszawie.
  • Jerzy Sosnowski

O tym, że nie ma końca

Jerzy Sosnowski

Zazwyczaj ujmujemy naszych bliźnich za pomocą formuł, ostatecznych jak wyroki. I mamy okropnie głupią minę, gdy życie objawi nam swoją zmienność. Gdy ktoś wymknie się temu, co przecież o nim wiemy, i stanie się kimś innym.

  • Jean-Paul Sartre

Modlitwa za Sartre’a

Jerzy Sosnowski

Czy Indeks ksiąg zakazanych chcielibyśmy wymazać z historii Kościoła dlatego, że znalazły się na nim takie, a nie inne tytuły, czy też dlatego, że samą ideę Indeksu uważamy za błędną?

  • Jimi Hendrix

Płonąca gitara

Jerzy Sosnowski

Kontrkultura, kwestionująca w ogóle wartość konwencji, otwiera drogę donikąd. Jej postulaty pozbawiają człowieka punktów odniesienia, czynią niewolnikiem momentalnych pragnień, a ostatecznie go niszczą.

  • Julia Hartwig

Kwestia stylu

Jerzy Sosnowski

Nawet wstrząsający wiersz Julii Hartwig o żydowskich koleżankach, które pochłonęła Zagłada, napisany jest „ściszonym głosem”. Potworności nie przezwyciężymy patosem.

  • Stanisław Ignacy Witkiewicz

W obronie metafizyki

Jerzy Sosnowski

Literatura, za jaką skłonny jestem się opowiadać, nie jest formą ulepszenia świata społecznego. Przede wszystkim stanowi próbę obudzenia odbiorcy.

Wojna zwykłych ludzi

Jerzy Sosnowski

Jak my, którzy lata 1939–1945 znamy wyłącznie z przekazów rodzinnych, książek oraz filmów, wyobrażamy sobie wojnę?

  • Bolesław Prus

Linki do „Lalki”

Jerzy Sosnowski

„Lalka” zwiastowała drogę, którą podążyli awangardziści następnego stulecia.

  • Zbyszek Godlewski, Grudzień 1970

PRL dla krytycznego czytelnika

Jerzy Sosnowski

Lektura pasjonującej, to znaczy kontrowersyjnej, rozmowy Karola Modzelewskiego i Andrzeja Werblana o Polsce Ludowej pozwala spojrzeć na PRL jak na obiekt nieodwołanie zamkniętej historii.

  • Andrzej Duda, prezydent, Parlament Eurpejski

Wina z ojca na syna, a nawet wnuka

Jerzy Sosnowski

Słowa prezydenta Dudy oskarżające osoby aktywne publicznie za winy ich przodków to pozorny moralizm, w istocie kierujący się przeciwko podstawom moralnym kultury, której rzekomo broni.

  • Kurt Vonnegut, 1972 r.

Groza, żart i pasmo światła. Dziesięć lat temu zmarł Kurt Vonnegut

Jerzy Sosnowski

Prywatny portret pisarza, który mnie kiedyś zachwycił, potem smutno bawił, aż w końcu zmęczył – bo jak długo można czytać potwierdzenie swoich najczarniejszych przeczuć, dotyczących natury świata?