Cezary Gawryś

Ur. 1947, dziennikarz i publicysta. Ukończył filozofię na Uniwersytecie Warszawskim (1969), teologię na Uniwersytecie Kard. Stefana Wyszyńskiego (2000), a także szkolenie z podstaw terapii systemowej w Instytucie Psychiatrii i Neurologii (2005). Pracował krótko jako wychowawca w zakładzie wychowawczym (1970), potem jako sekretarz redakcji i reportażysta w tygodniku „Literatura” (1972–1976), następnie od 1976 w miesięczniku WIĘŹ, najpierw u boku Tadeusza Mazowieckiego, z czasem jako redaktor naczelny (1995–2001). Przez dwa lata był katechetą w warszawskim liceum im. Roberta Schumana. Obecnie jest redaktorem w Wydawnictwie WIĘŹ. Wydał zbiory reportaży: „Ścieżki ocalenia”, „Ten Trzeci”, a także (z Katarzyną Jabłońską) trzy książki zbiorowe: „Męską rozmowę”, „Między konfesjonałem a kozetką” oraz „Wyzywającą miłość”. Autor rozmowy rzeki ze Stefanem Frankiewiczem „Nie stracić wiary w Watykanie”. Żonaty z Kingą, architektem krajobrazu. Mają trzech synów i dwóch wnuków. Mieszka w Warszawie.
  • Cezary Gawryś

Papież do odstrzału

Cezary Gawryś

Jakie kościelne autorytety stoją za poglądem, że papież Franciszek jest do odstrzału?

  • Lektorzy

Lektor. Postscriptum

Cezary Gawryś

Odniosłem „sukces pisarski” – ale czy poniekąd nie kosztem bohatera tekstu?

  • Czy pokolenie stracone dla Kościoła?

Czy pokolenie stracone dla Kościoła?

Cezary Gawryś

Postawy wysłuchania i zrozumienia brakuje czasem nam, starszym, w konfrontacji z pokoleniem trzydziesto- i czterdziestolatków, odchodzących od praktyk religijnych.

  • Lektorat

Lektor

Cezary Gawryś

Pobożny był od dziecka. Jako lektor służył przy ołtarzu przez piętnaście lat prawie codziennie. Nowy wikary, który zauważył, że Piotr rzadko przystępuje do komunii, oświadczył mu jednak, że „sieje zgorszenie”. Nie dał mu szansy.

  • Abp Grzegorz Ryś

Biskup, który wierzy w Ewangelię

Cezary Gawryś

Dla chrześcijan jest tylko jedna droga: głosić Ewangelię, wsłuchiwać się w Słowo, iść w głąb. To właśnie od lat konsekwentnie czyni biskup Grzegorz Ryś.

  • Różaniec

Różaniec bez granic?

Cezary Gawryś

Polskę trzeba dzisiaj ratować nie przed jakimś wrogiem zagrażającym nam od zewnątrz, na granicach, ale trzeba ją pilnie ratować od wewnątrz, przed nami samymi.

  • ks. Andrzej Santorski, ks. Aleksander Fedorowicz i ks. Tadeusz Fedorowicz

Szpital polowy Laski

Cezary Gawryś

Charyzmat Lasek – tak trafnie odczytany i sformułowany przez Matkę Czacką i księdza Korniłowicza przed stu laty, a wcielany w życie przez kilka już pokoleń wspaniałych sióstr, mądrych księży i ich dzielnych świeckich współpracowników – jest prawdziwym skarbem ukrytym w roli.

Frankiewicz: Jan Paweł II twierdził, że religia nie może być straszakiem przeciw Unii

Cezary Gawryś

Papież wyraźnie odróżniał proces jednoczenia się Europy od zjawisk kulturowo-cywilizacyjnych występujących na zachodzie Europy – wspomina Stefan Frankiewicz w książce „Nie stracić wiary w Watykanie”.

  • Zbigniew Ziobro

Asesorzy zależni od ministra Ziobry? Wiem coś o tym…

Cezary Gawryś

Wchodząca w życie ustawa o sądach powszechnych podporządkowuje młodych prawników ministrowi sprawiedliwości. Doświadczyłem boleśnie, do czego może prowadzić uzależnienie kariery sędziowskiej od prokuratury.

  • Julia Hartwig

„Ty śpisz i wszystko już dla ciebie / snem prześnionym”. Na pożegnanie Julii Hartwig

Cezary Gawryś

Wielu poetów eksploduje talentem za młodu, a potem gasną. Z Julią Hartwig było odwrotnie.