Andrzej Friszke

Ur. 1956. Historyk, prof. dr hab., członek korespondent Polskiej Akademii Nauk. Profesor w Instytucie Studiów Politycznych PAN. Od 1982 r. redaktor działu historycznego „Więzi”, członek Rady Naukowej Laboratorium „Więzi”. W latach 1999–2006 członek Kolegium IPN, 2011-2016 członek Rady Instytutu Pamięci Narodowej. Autor licznych książek, m.in.: „Opozycja polityczna w PRL 1945–1980”; „Oaza na Kopernika. Klub Inteligencji Katolickiej 1956–1989”; „Anatomia buntu. Kuroń, Modzelewski i komandosi”; „Polska. Losy państwa i narodu 1939-1989”; „Rewolucja Solidarności 1980-1981. Ostatnio w Wydawnictwie „Więź” ukazała się jego książka „Między wojną a więzieniem. Młoda inteligencja katolicka 1945-1953”.
  • Obchody Święta Niepodległości

Między marzeniem a rozczarowaniem. Polacy wobec państwa 1918-2001

Andrzej Friszke

Współczesny Polak patrzy na swój kraj jako na instytucję utylitarną, która ma mu ułatwiać życie. Nie myśli o nim wielkimi kategoriami, gdyż nie ma poczucia zagrożenia bytu państwa.

  • Elżbieta Jogałła, Andrzej Friszke i Paweł Machcewicz

Paweł Machcewicz – historyk pozytywnie zaangażowany

Andrzej Friszke

Na pytanie, dlaczego Muzeum II Wojny Światowej i jego dyrektor spotkali się z tak negatywną reakcją Prawa i Sprawiedliwości, nie ma łatwej odpowiedzi.

  • Lech Wałęsa

Lech Wałęsa pod sąd?

Andrzej Friszke

Dokumenty wskazują jednoznacznie na uczciwość Wałęsy jako przywódcy „Solidarności”. Oskarżanie go dziś o agenturalność jest podłym oszczerstwem i dowodem nikczemności.

  • Henryk Wujec

„Sumienie wyganiało mnie do Ursusa”. Laudacja dla Henryka Wujca

Andrzej Friszke

„Cierpienia, których tak wielu teraz doświadcza, staną się, nie wątpię w to, zaczynem przyszłej duchowej naprawy, wewnętrznego odrodzenia się naszej ojczyzny” – pisał Wujec do prymasa w 1982 roku.

  • Władysław Bartoszewski

Skrytka pod podłogą Władysława Bartoszewskiego

Andrzej Friszke

Co znalazł Urząd Bezpieczeństwa w skrytce pod podłogą mieszkania Władysława Bartoszewskiego latem 1945 roku?

  • Wiktor Woroszylski

Jak Woroszylskiemu skonfiskowano herbatę Lipton

Andrzej Friszke

Podjęcie współpracy z „Więzią” było decyzją odważną obu stron – redaktora naczelnego Tadeusza Mazowieckiego i autora – Wiktora Woroszylskiego.

  • Andrzej Friszke

Nikt poważny nie będzie firmował akcji wrogiego przejęcia Muzeum II Wojny Światowej

Andrzej Friszke

Objęcie tej placówki przez doktora Nawrockiego pokazuje, jakimi ludźmi posługuje się wicepremier Gliński. Wróży to bardzo źle.

  • Bronisław Geremek

Bronisława Geremka droga do wolnej Polski

Andrzej Friszke

Odrzucał pojmowanie polityki jako swego rodzaju wojny, w której chodzi o moralne, a może i fizyczne zniszczenie przeciwnika.

  • Lech Wałęsa

Teczka „Bolka” jako narzędzie

Andrzej Friszke

Cała rozległa wiedza na temat niezłomności Lecha Wałęsy jest konsekwentnie ignorowana.

  • arcybiskup Tadeusz Gocłowski

Taka postawa nie była w Kościele częsta

Andrzej Friszke

Odejście abp. Tadeusza Gocłowskiego zamyka jeszcze jeden rozdział w historii polskiej walki o wolność i tworzenia demokratycznego państwa.