Ks. Andrzej Draguła

Andrzej Draguła - ur. 1966, ksiądz diecezji zielonogórsko-gorzowskiej. Dr hab. teologii, profesor Uniwersytetu Szczecińskiego i Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu, kierownik Katedry Teologii Praktycznej na Wydziale Teologicznym USz, publicysta. Członek redakcji kwartalnika WIĘŹ i Rady Naukowej Laboratorium WIĘZI. Stały współpracownik „Tygodnika Powszechnego”. Autor wielu książek, m.in. wydanych w Bibliotece WIĘZI: „Ocalić Boga. Szkice z teologii sekularyzacji”; „Copyright na Jezusa. Język, znak, rytuał między wiarą a niewiarą”; „Bluźnierstwo. Między grzechem a przestępstwem”; „Emaus. Tajemnice dnia ósmego". Mieszka w Zielonej Górze.
  • Stuła

Jeszcze o szalikach i serduszkach

Ks. Andrzej Draguła

W przestrzeni liturgicznej nie ma miejsca na żadne znaki poza jednym Znakiem – krzyżem. Ani na kibicowskie szaliki, ani na smoleńską brzozę, ani na serduszka WOŚP.

  • Agnus Dei

Wpatrzeni w Baranka

Ks. Andrzej Draguła

Na ramionach tego Baranka zostanie złożony grzech całego świata, a On ten grzech poniesie i podniesie na wysokość krzyża, a tym samym ten grzech zgładzi, unicestwi.

  • Chrzest w Jordanie

Nagość Jezusa i nasza

Ks. Andrzej Draguła

Gdy Jezus wszedł do wody, aby zostać ochrzczonym – musiał tam wejść nago. Zupełna nagość była też wymagana w momencie chrztu chrześcijan.

  • Kebab u prawdziwego Polaka

Kebab a sprawa polska

Ks. Andrzej Draguła

Kiedyś nie chodziło się „do Żyda”, dzisiaj „do Turka” albo „do Araba”. A zatem my idźmy 7 stycznia na kebab i okażmy wsparcie tym, którzy go nam produkują i sprzedają.

  • Czy Jezus był uchodźcą?

Jezus, uchodźcy i bieguni

Ks. Andrzej Draguła

Jezus jest uchodźcą. Nie tylko politycznym, który ucieka przed władzą, ale także teologicznym – bo wraz z rodziną uchodzi przed złem.

  • Duccio, Boże Narodzenie

Naśladowcy „Jednego Człowieka”

Ks. Andrzej Draguła

Żaden „jeden człowiek” nie ocalił jeszcze świata, choć już tak wielu obiecywało. Nikt, prócz jednego. A my możemy być Jego naśladowcami.

  • Andrzej Draguła, Żarliwość rodzi się przez oczy

Żarliwość rodzi się przez oczy

Ks. Andrzej Draguła

Obrazy „nie są żywe”, nie mają duszy, ale oddziaływają na nas „jak żywe” ze względu na naszą psychiczną konstrukcję. W tym właśnie znaczeniu mają moc uwodzicielską: dobrą i złą.

  • Chrystus Pantokrator

Pan Bóg niegrzecznych

Ks. Andrzej Draguła

Rodzący się już niedługo w Betlejem Bóg nie będzie się pytał: „A byłeś grzeczny?”. Bo wie, że nie byliśmy. I właśnie dlatego przychodzi.

  • Stanisław Piotrowicz w Sejmie 29 listopada

Piotrowicz i odkupienie win

Ks. Andrzej Draguła

Bez żalu nie będzie chęci zmiany czy poprawy. A życie społeczne domaga się jeszcze jednego – sprawiedliwości.

  • Zmartwychwstanie

Memores Christi, czyli po co idziemy na Mszę?

Ks. Andrzej Draguła

W liturgii chodzi o „opowiadanie tego, co się zdarzyło”. A kapłan – niczym wykonawca koncertu Chopina – jest opowiadaczem, narratorem, którą włączą w swą opowieść słuchaczy.